Strona główna

2009-02-02 12:44

Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratura Okręgowa w  Gdańsku zakończył postępowanie przygotowawcze w sprawie dot. działalności na terenie Szczecina, Helu, Włądysławowa,  Gdańska i innych miast zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem paliwami przeznaczonymi do środków transportu morskiego, legalizacji  środków finansowych pochodzących  z nielegalnych źródeł  oraz przestępstw celno –podatkowych  na szkodę Skarbu Państwa.

Zgromadzony materiał dowodowy wykazał funkcjonowanie w latach 2001 -2004 procederu polegającego na wykorzystaniu paliwa żeglugowego nie zgodnie z jego przeznaczeniem .

Ustalone w toku tego postępowania podmioty  gospodarcze  zajmowały się importem zwolnionego z  opłat  celno –skarbowych  paliwa żeglugowego poprzez inne firmy  zajmujące się dystrybucją  tego paliwa na zasadach umów agencyjnych , które to   następnie  przez firmy dystrybucyjne, poza ewidencją magazynową i dokumentową  było sprzedawane   m.in. właścicielom stacji benzynowych jak olej napędowy.  Natomiast armatorzy kutrów rybackich, celem ukrycia  pochodzenia  towaru potwierdzali na dokumentach  o nazwie kwit bunkrowy odbiór oleju żeglugowego, którego w rzeczywistości nie odbierali,  bądź odbierali w zacznie mniejszej ilości, za co otrzymywali gratyfikację .

Skierowanym do Sądy Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto łącznie 17 osób, w tym  11 osobom,  wykorzystującym prowadzone działalności gospodarcze oraz  działalność  na zasadach współpracy z innymi ustalony firmami na zasadach umów agencyjnych,  zarzucono udział w wyżej wskazanej  zorganizowanej grupie przestępczej  (  tj. popełnienie przestępstwa 258 § 1 kk  zagrożonego karą do  5 lat pozbawienia wolność ) i w ramach  tej grupy  popełnienie przestępstwa oszusta na szkodę  Skarbu Państwa ( art.  286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk  i inne,   zagrożone karą  do 10 lat pozbawienia wolności ) .

Pozostałym 6  osobom – armatorom kutrów rybackich zarzucono popełnienie przestępstwa  poświadczenia  nieprawdy  w kwitach  bunkrowych potwierdzających odbiór oleju żeglugowego w określonej ilości , podczas gdy w ogóle nie odebrali takiego paliwa, bądź odebrali w ilości znacznie mniejszej – tj. popełnienie przestępstwa z  art. 271 § 1 i 3 kk  ( zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8 ) .

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone