Strona główna

2009-02-04 10:12
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie V Ds. 71/08 dotyczącej doprowadzenia trójki małoletnich dzieci do wielokrotnego obcowania płciowego.  

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia  objęto 5 osób, w tym trzech  członków rodziny małoletnich pokrzywdzonych.

Oskarżonym:  Eugeniuszowi C., Jerzemu D. Elwirze S. Feliksowi S. oraz Grażynie B. zarzucono, iż w latach 2006 – 2007  działając ze szczególnym  okrucieństwem doprowadzili troje małoletnich pokrzywdzonych do wielokrotnego obcowania  płciowego oraz  poddania się innej czynności seksualnej , tj. popełnienie przestępstw z art. 197 § 1 , 2 i 4 kk w zb z art. 200 § 1 kk w zb z art. 201 w zw z art. 12 kk w zw z art. 11§ 2 kk – zagrożonych karą do 12 lat pozbawienia wolności .

Nadto Eugeniuszowi C.  zarzucono: - udzielenie pomocy innej osobie do doprowadzenia małoletnich pokrzywdzonych do wielokrotnego obcowania płciowego oraz poddania się innej czynności seksualnej  , tj. popełnienie przestępstw z art.  18 § 3 kk w zw z art.  197 § 1,2 i 4  kk w zb z ar. 200 § 1 k w zw z art.12 kk w zw z art.11 § 2 k – zagrożonych karą do 12 lat pozbawienia wolności ,

- znęcania się fizycznego nad małoletnimi pokrzywdzonymi tj. popełnienie  przestępstwa z art. 207 § 1 kk – zagrożonego  karą do  5 lat pozbawienia wolności,

-  zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem wspólnie z Grażyną B. małoletniej pokrzywdzonej, tj. popełnienie przestępstwa  z art. 197 § 3 i 4  kk w zb z art. 200 § 1 kk w zb z art.  201 kk w zw z art.11 § 2 kk, którego popełnienie  zarzucono również Grażynie B.  ( zagrożone karą pozbawienia wolności  na czas nie krótszy  niż  3 lata ) .           

W świetle  uzyskanej w toku postępowania opinii sądowo- psychiatrycznej Jerzy D. oraz  Grażyna B. zarzuconych im przestępstw dopuścili się mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność ich rozumienia oraz pokierowania sowim postępowaniem tj. w warunkach przewidzianych  w art. 31 § 2 kk( mogących mieć wpływ na wymiar kary ).

Natomiast w świetle opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej podejrzanej Genowefy B.,  której w toku postępowania przygotowawczego przedstawiono zarzuty doprowadzenie małoletnich pokrzywdzonych  do obcowania płciowego oraz innej czynności seksualnej,  udzielenia pomocy innej osobie do poddania się przez małoletnich  takim czynom oraz znęcania się nad małoletnimi pokrzywdzonymi, wymieniona z uwagi na stwierdzony przewlekły  proces chorobowy działała  mając całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania  znaczenia sowich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem, a zatem w warunkach przewidzianych w art. 31 § 1 kk wyłączających  odpowiedzialność karną . W związku z  tym postępowanie przygotowawcze wobec tej podejrzanej zostało umorzone wobec stwierdzenia, iż nie popełniła  zarzuconych  jej przestępstwa.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone