Strona główna

Strona 10 z 55.
2017-06-16 12:40


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku w ostatnich dniach skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w  Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 66-letniemu oskarżonemu o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Oskarżonemu zarzucono molestowanie seksualne małoletnich poniżej lat 15. Zachowania objęte aktem oskarżenia miały miejsce w sierpniu 2015r. oraz w listopadzie 2015r. w Gdańsku.2017-06-16 08:53


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie m.in. rozboju oraz gróźb karalnych, a po przedstawieniu sprawcy zarzutów, wystąpiła z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.2017-06-07 18:09


W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwie w sprawie korupcji w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku prokurator podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów i zatrzymaniu kolejnego podejrzanego.

W dniu 7.06.2017r. szósty podejrzany w sprawie został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury.2017-06-06 09:24


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku śledztwo w sprawie korupcji w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku.

 

 

Prokurator - na podstawie zebranego materiału dowodowego - przedstawił 5 podejrzanym (mężczyznom w wieku od 39 l. do 65 l., mieszkańcom powiatu wejherowskiego, okolic Starogardu Gdańskiego, a także Gdyni, Kartuz i Kościerzyny) zarzuty dotyczące płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i pomocnictwa do popełnienia tego przestępstwa, a także przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środka odurzającego). 2017-05-26 08:37


W ostatnich dniach funkcjonariusze celno-skarbowi pomorskiego KASu - Oddziału Celnego "TERMINAL KONTENEROWY" w Gdańsku w ramach sprawowanego dozoru i kontroli celnej zabezpieczyli 19 paczek zawierających białą sprasowaną substancję.  Łączna masa brutto zabezpieczonego towaru to ponad 20 kg. Paczki były ukryte w kontenerze - chłodni. Przeprowadzone testy na obecność narkotyków wykazały obecność kokainy. Zatrzymany towar zostanie przekazany do Działu Laboratorium Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Całość dokumentacji dotyczącej ujawnienia zostanie przekazana do Działu Dochodzeniowo-Śledczego Delegatury w Gdańsku. Na podstawie dostępnych źródeł oszacowano towar na wartość ok. 4 mln zł.

Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.2017-05-24 13:43


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej szeregu wyłudzeń lokali mieszkalnych pod pozorem zawieranych umów pożyczek, zabezpieczonych przeniesieniem praw do nieruchomości, przy wykorzystaniu przymusowego położenia pożyczkobiorców.    

 

 

Na podstawie analizy zgromadzonego w kilkuset tomach akt materiału dowodowego, prokurator podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów 15 podejrzanym, biorącym udział w procederze oszukańczego przejmowania nieruchomości, a także o ich zatrzymaniu i przeszukaniu kilkunastu posesji, położonych głównie na terenie Trójmiasta.2017-05-22 10:51


Prokurator podjął w ostatnich dniach decyzję o uzupełnieniu zarzutów przedstawionych podejrzanemu Markowi Ł. o dokonanie kolejnych 17 przestępstw przeciwko wolności seksualnej, popełnionych na szkodę ustalonych nowych 12 pokrzywdzonych – pacjentek lekarza onkologa.

 

Podejrzany, po ogłoszeniu uzupełnionych zarzutów oświadczył, że nie przyznaje się do ich popełnienia.

Jednocześnie prokurator zastosował wobec podejrzanego jako dodatkowy środek zapobiegawczy - zakaz kontaktowania się z nowymi pokrzywdzonymi w sprawie. 2017-05-22 10:02


Prokurator nadzorujący śledztwo przeciwko Krystianowi W., zdecydował o uzupełnieniu zarzutów przedstawionych podejrzanemu o dodatkowe dwa przestępstwa – dotyczące dokonania gwałtu oraz usiłowania dokonania gwałtu, na szkodę kolejnych dwóch pokrzywdzonych.

 

Podejrzany przesłuchany w dn. 15.05.2017r. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień odnośnie zarzutów.

 

W toku trwającego śledztwa Krystianowi W., do chwili obecnej, zarzucono łącznie popełnienie 33 przestępstw na szkodę 23 pokrzywdzonych oraz na szkodę Skarbu Państwa.2017-05-19 12:05


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, oceniając zgromadzony w toku prowadzonego śledztwa materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu podejrzanemu 55-letniemu mężczyźnie, zarzutów dotyczących znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 3-letnią dziewczynką oraz dopuszczenia się w stosunku do małoletniej innych czynności seksualnych.

Zarzutami objęto okres kilku miesięcy w 2015r.2017-05-15 09:54

Prokuratura wszczyna śledztwo w związku z pobiciem małoletniej.

Prokuratura  Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, w związku z pobiciem w dn. 11.05.2017r. małoletniej pokrzywdzonej przez grupę młodzieży w wieku 13-14 lat z różnych szkół gimnazjalnych, podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w kierunku m.in. przestępstwa z art. 231§1 k.k. 

Postępowanie ma na celu wyjaśnienie czy w związku ze zdarzeniem doszło do niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym pod kątem ewentualnego braku właściwej opieki, czy braku zapewnienia bezpieczeństwa.

Analizowane będą również m.in. kwestie związane z nieudzielaniem pomocy pokrzywdzonej.

Jednocześnie Prokuratura z uwagi na szczególnie bulwersujący charakter zdarzenia, podjęła decyzję o zgłoszeniu udziału w postępowaniu prowadzonym przed Sądem dla Nieletnich w sprawie pobicia pokrzywdzonej.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku


 

1 | poprzednia | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | następna | 55

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone