Strona główna

Strona 10 z 52.
2017-02-24 15:18


Prokuratura Rejonowa w Kartuzach skierowała do Sądu Rejonowego  w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi U.

2017-02-23 09:32

Decyzja prokuratora o zastosowaniu dwóch kolejnych środków zapobiegawczych wobec podejrzanego lekarza chirurga –onkologa.

W  celu zabezpieczenia  prawidłowego toku postępowania prokurator dodatkowo zastosował wobec podejrzanego  Marka Ł.   zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.  

Decyzja prokuratora została  doręczona podejrzanemu.  

Jest nieprawomocna.


 

2017-02-21 14:26


Prokurator Prokuratury Okręgowej uczestniczy w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim  o  uznaniu  Leszka P. za osobę stwarzającą  zagrożenie  w rozumieniu  ustawy  z dnia 22 listopada 2013r o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami  psychicznymi, stwarzających zagrożenie  życia,  zdrowia  lub wolności seksualnej innych osób.

2017-02-18 19:28

Informacja o urlopie Rzecznika

Uprzejmie informuję, że w dniach od 20.02. do 24.02. będę korzystała z urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym, w interesujących Państwa sprawach, proszę o kontakt z Prokurator Grażyną Wawryniuk - tel. 510-995-050.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  


 

2017-02-18 19:25

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego 2017r. Dniem Ofiar Przestępstwa, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2013r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

 

Rozpoczynają się tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem. 

Od dnia 20 lutego do dnia 24 lutego 2017r. w godz. od 9.30 do 15.00, a w poniedziałek do 18.00, zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz wszystkich prokuratur rejonowych okręgu gdańskiego. Osoby te będą mogły spotkać się z prokuratorami i uzyskać...

 

2017-02-17 10:46


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje prowadzone od czerwca 2016r. przez Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku śledztwo dotyczące działania w okresie od połowy 2012r. do stycznia 2017r. w Gdańsku, zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się na szeroką skalę podrabianiem i przerabianiem dokumentów.2017-02-14 17:04


Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim w dniu 13 lutego 2017r. przedstawiła dwóm zatrzymanym w dniach 12.02.2017r. oraz 13.02.2017r. mężczyznom (l.23, l.40) zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego, ze szczególnym okrucieństwem, nad pokrzywdzonym (l.44). Podejrzani nie przyznali się do zarzucanego czynu i odmówili składania wyjaśnień.

2017-02-09 16:48


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

W toku śledztwa Komenda Wojewódzka Policji zatrzymała w dn. 7.02.2017r. cztery osoby związane z przestępczym procederem.2017-02-08 09:50


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oceniając zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy podjęła decyzję o przedstawieniu 65-letniemu lekarzowi chirurgowi – onkologowi 31 zarzutów doprowadzenia 25 pacjentek, w tym jednej pacjentki małoletniej poniżej lat 15, do poddania się innym czynnościom seksualnym, podczas przeprowadzanych badań onkologicznych. Zarzuty obejmują okres od 2005-2015r., przy czym większość przestępczych zachowań miała miejsce w latach 2013-2015.   2017-02-04 11:32


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku została w dn. 11 lutego 2014r. powiadomiona przez Areszt Śledczy w Gdańsku o targnięciu się na życie jednego z osadzonych. Następnie w marcu 2014r. uzyskano informację, że w/w zmarł w szpitalu.  

1 | poprzednia | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone