Strona główna

Strona 12 z 52.
2016-12-29 13:43


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, prowadząc śledztwo i oceniając zgromadzony materiał dowodowy, w dniu 28.12.2016r. przedstawiła 20-letniemu mężczyźnie zarzut obcowania płciowego z 12-letnią pokrzywdzoną.  

 

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.2016-12-29 12:05


Prokuratura Rejonowa w Sopocie, oceniając zgromadzony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu 27-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 21-letniego pokrzywdzonego oraz zarzutu spowodowania u kolejnego pokrzywdzonego, również 21-latka, obrażeń naruszających czynności narządu ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni (art.157§2k.k.).  

2016-12-29 09:11


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku zakończyła prowadzone śledztwo skierowaniem do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku aktu oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy.

2016-12-22 16:23


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, prowadzone przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku, dotyczące oszustw popełnionych na szkodę szeregu pokrzywdzonych – hodowców drobiu, przez przedstawicieli działającej do kwietnia 2016r. na terenie województwa pomorskiego spółki. 

Prokurator oceniając zgromadzony w toku śledztwa materiał dowody, podjął decyzję o przedstawieniu trzem podejrzanym zarzutów popełnienia czynu z art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k., tj. doprowadzenia, działając wspólnie i w porozumieniu, ponad 40 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 8 mln. zł., poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganych zobowiązań, przyjmowania towaru na podstawie zawieranych umów i braku regulowania płatności.2016-12-20 18:32


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 21 – letniemu mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 177§1k.k. w zb. z art.177§2k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8.

Przyjęto, że oskarżony naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powodując wypadek, w wyniku którego cztery osoby pokrzywdzone doznały obrażeń ciała, w tym trzy osoby obrażeń kwalifikowanych jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.2016-12-19 08:49


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku złożyła w dniu 15.12.2016r. wnioski do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do dwóch mężczyzn w wieku 32 lat, którzy wspólnie i w porozumieniu uprawiali w pomieszczeniu piwnicznym przynależnym do lokalu mieszkalnego, położonego w jednej z dzielnic Gdańska, konopie inne niż włókniste w ilości ponad 100 krzewów.

 

 2016-12-16 14:30


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście analizując zgromadzony materiał dowody podjęła decyzję o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów 25 –letniemu mężczyźnie oraz 46 – letniej kobiecie, a także zatrzymaniu w/w osób oraz przeszukaniu trzech lokali mieszkalnych i domu jednorodzinnego. W dniu 15.12.2016r. Policja zatrzymała podejrzanych oraz przebywającą w jednym z mieszkań kobietę, która w sprawie została przesłuchana w charakterze świadka. W wyniku przeszukania zabezpieczono m.in. znaczną ilość substancji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stanowi środki zastępcze, a także dwie jednostki broni.2016-12-14 15:44


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 6 oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 56 ust.1 i 2 oraz 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oskarżeni to mężczyźni w wieku od 29 lat do 33 lat, którzy przestępczą działalność realizowali w okresie od października 2015r. do czerwca 2016r. m.in. w miejscowościach powiatu gdańskiego.2016-12-12 11:37


Prokuratura Rejonowa  Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, w ramach nadzorowanego postępowania,  w dniu 10.12.2016r. przedstawiała 43-letniemu mężczyźnie, zatrzymanemu w dniu 8.12.2016r., zarzuty posiadania broni palnej, bez wymaganego zezwolenia (art.263§2 k.k.) oraz wyrabiania broni palnej, także bez wymaganego zezwolenia (art. 263§1k.k.).

Podejrzany częściowo przyznał się do popełniania zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.2016-12-09 18:06


Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku z dnia 6.12.2016r. do kontynuowania postępowania Prokuratury Rejonowej w Elblągu, dotyczącego m.in. zdarzenia z dnia 24 listopada 2016r., którego ofiarą był 11-latek, wyznaczono Prokuraturę Rejonową w Kartuzach.

1 | poprzednia | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone