Strona główna

Strona 16 z 56.
2017-01-11 13:31


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa prowadzonego w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Policji w związku z przygotowaniem zabezpieczenia oraz zabezpieczeniem zgromadzeń publicznych, w tym II Trójmiejskiego Marszu Równości, które odbyły się w dniu 21.05.2016r. w Gdańsku.

2017-01-10 08:57


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku w dniu 5.01.2017r. przedstawiła 21-letniemu mężczyźnie zarzut znęcania się nad 2- letnim pokrzywdzonym – synem konkubiny podejrzanego.

Jak ustalono podejrzany w okresie od listopada 2016r. do stycznia 2017r. znęcał się nad pokrzywdzonym, m.in. bijąc go dłonią oraz pięścią po całym ciele, powodując liczne, podbiegnięcia krwawe o cechach różnoczasowego powstania.2017-01-05 14:22


Prokuratura Rejonowa w Tczewie skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na doprowadzeniu przemocą do obcowania płciowego 13-letniej pokrzywdzonej.

Do przedmiotowego zdarzenia doszło w dniu 26 czerwca 2016r. w Tczewie w okolicach bulwaru nad Wisłą.2016-12-30 14:15


Prokuratura Okręgowa Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko siedmiu oskarżonym ( w wieku od 26 lat do 60 lat).

Dwóm oskarżonym – Michałowi S. oraz Krzysztofowi M. zarzucono dokonanie w sierpniu 2014r. zbrodni zabójstwa 57-letniego mężczyzny. Przyjęto, że działali oni wspólnie i w porozumieniu – pozbawili pokrzywdzonego wolności, wywieźli do miejscowości Postołowo, gdzie pokrzywdzony był bity, a następnie nieprzytomny złożony do przygotowanego wcześniej dołu. Michał S. zakopał pokrzywdzonego żywcem, dlatego też przyjęto, że działał ze szczególnym okrucieństwem. Z uzyskanej opinii z zakresu medycyny sądowej wynika, że pokrzywdzony zmarł w wyniku uduszenia. Natomiast drugi z oskarżonych działała w wyniku motywacji zasługującej na szczególnej potępienie, bowiem za udział w zabójstwie przyjął zapłatę.2016-12-30 14:05


Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Śródmieście umorzyła prowadzone śledztwo w sprawie publicznego nawoływania w dn. 20.05.2016r. do popełnienia przestępstwa polegającego na zastosowaniu przemocy w postaci naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej z powodu jej przynależności politycznej. Przyjęto, że kwestionowane zachowanie nie realizuje ustawowych znamion czynu zabronionego określonego w art. 126a k.k.2016-12-29 13:43


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, prowadząc śledztwo i oceniając zgromadzony materiał dowodowy, w dniu 28.12.2016r. przedstawiła 20-letniemu mężczyźnie zarzut obcowania płciowego z 12-letnią pokrzywdzoną.  

 

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.2016-12-29 12:05


Prokuratura Rejonowa w Sopocie, oceniając zgromadzony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu 27-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 21-letniego pokrzywdzonego oraz zarzutu spowodowania u kolejnego pokrzywdzonego, również 21-latka, obrażeń naruszających czynności narządu ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni (art.157§2k.k.).  

2016-12-29 09:11


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku zakończyła prowadzone śledztwo skierowaniem do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku aktu oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy.

2016-12-22 16:23


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, prowadzone przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku, dotyczące oszustw popełnionych na szkodę szeregu pokrzywdzonych – hodowców drobiu, przez przedstawicieli działającej do kwietnia 2016r. na terenie województwa pomorskiego spółki. 

Prokurator oceniając zgromadzony w toku śledztwa materiał dowody, podjął decyzję o przedstawieniu trzem podejrzanym zarzutów popełnienia czynu z art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k., tj. doprowadzenia, działając wspólnie i w porozumieniu, ponad 40 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 8 mln. zł., poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganych zobowiązań, przyjmowania towaru na podstawie zawieranych umów i braku regulowania płatności.2016-12-20 18:32


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 21 – letniemu mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 177§1k.k. w zb. z art.177§2k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8.

Przyjęto, że oskarżony naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powodując wypadek, w wyniku którego cztery osoby pokrzywdzone doznały obrażeń ciała, w tym trzy osoby obrażeń kwalifikowanych jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.1 | poprzednia | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | następna | 56

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone