Strona główna

Strona 17 z 52.
2016-06-30 15:07


W okresie od 26-27 czerwca 2016r. w Juracie doszło do podpalenia kilku samochodów, a w efekcie zrealizowanych przez Komisariat Policji w Juracie czynności wykrywczych ustalono, że sprawcą był 19-letni obywatel Niemiec.

 

Prokuratura Rejonowa w Pucku, analizując poczynione w sprawie ustalenia, zarzuciła w/wymienionemu dokonanie przestępstw z art. 288§1k.k. oraz art. 288§1 k.k. w zw. z art. 294§1k.k., polegających na zniszczeniu poprzez podpalenie, mienia w postaci trzech samochodów, w tym jednego o znacznej wartości.2016-06-30 13:45


Prokuratura Rejonowa w Sopocie, oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowody, podjęła decyzję o przedstawieniu 22-letniej kobiecie zarzutu brania udziału w obrocie znacznymi ilościami - środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz środków psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek MDMA.

 

Przyjęto, że podejrzana nabywała w/w znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w celu ich dalszej dystrybucji, tj. dopuściła się popełnienia przestępstwa z art. 56 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.2016-06-27 10:29


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom w wieku od 38 lat do 64 lat, oskarżonym o popełnienie szeregu przestępstw karno – skarbowych, w związku z ujawnionym przemytem wyrobów tytoniowych.

Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym - z art. 54§1k.k.s., art. 55§1k.k.s., 56§1k.k.s., art.63§2k.k.s., a także przestępstw przeciwko obowiązkom celnym – z art. 86§1k.k.s. oraz art. 87§1k.k.s.2016-06-27 10:26


Komisariat Policji we Władysławowie został powiadomiony przez osoby postronne o znalezieniu na jednym z placów we Władysławowie, psa w stanie agonalnym, umieszczonego w foliowym worku i przysypanego gruzem. Niezwłocznie podjęto działania ratownicze.

W wyniku przeprowadzonych następnie czynności ustalono sprawców usiłowania zabicia psa.

Prokuratura Rejonowa w Pucku, po analize zgromadzonego materiału, podjęła w dniu 23.06.2016r. decyzję o przedstawieniu dwóm mężczyznom zarzutu usiłowania uśmiercenia psa, poprzez działanie ze szczególnym okrucieństwem, tj. czynu z art. 13§1k.k. w zw. z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt.  2016-06-20 15:09


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Krystianowi W., w dniu 20 czerwca 2016r. przedstawiła kolejnej osobie – 26 letniemu mężczyźnie zarzut kilkukrotnego doprowadzenia małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego. Zarzutem objęto także zdarzenie, będące już przedmiotem postępowania, co do którego współsprawstwo zarzucono wcześniej Krystianowi W.

 

Podejrzany 26-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.2016-06-17 07:50


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, w oparciu o zgromadzony w toku śledztwa materiał  dowodowy, podjęła w dniu 15.06.2016r. decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Gdyni, aktu oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Holandii – Muratowi O. oraz Ozgunowi A. W/wymienieni oskarżeni zostali o usiłowanie wejścia w posiadanie broni palnej, bez wymaganego pozwolenia, poprzez podjęcie próby nabycia broni typu Kałasznikow oraz Glock.


 2016-06-16 14:23


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w  Gdańsku w dniu 15.06.2016r. przedstawiła 70 – letniemu mężczyźnie zarzut usiłowania dokonania zabójstwa oraz spowodowania obrażeń realnie zagrażających życiu. Podejrzanemu przypisano sprawstwo w zakresie popełnienia czynu z art.13§1k.k. w zw. z art. 148§1k.k. w zb. z art. 156§1 pkt2 k.k. w zw. z art.11§2k.k.    2016-06-15 17:04


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku wszczęła w dniu 12.06.2016r. śledztwo przeciwko 25-latkowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art.62 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przeprowadzone czynności dowodowe uzasadniły przedstawienie w/wymienionemu zarzutu posiadania, wbrew przepisom ustawy, znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 595 pojedynczych porcji konsumpcyjnych.2016-06-13 18:02


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku wszczęła w dniu 10.06.2016r. śledztwo w sprawie zabójstwa 76 letniej kobiety, której zwłoki ujawniono w dniu 9.06.2016r. w jednym z mieszkań na gdańskim osiedlu.

Z ustaleń dokonanych w toku oględzin miejsca zdarzenia oraz ze wstępnej opinii sądowo medycznej wynikało, że w/wymieniona zmarła śmiercią nagła gwałtowną spowodowaną przez osobę trzecią.2016-06-13 12:50


Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania w dn. 11.06.2016r. przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).

1 | poprzednia | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone