Strona główna

Strona 17 z 53.
2016-09-19 16:59


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skierowała w dniu 31 sierpnia 2016r. do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku wniosek o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., wobec 65-letniej kobiety, oskarżonej o znęcanie się fizyczne nad 8 miesięcznym dzieckiem, nad którym sprawowała opiekę, tj. o czyn z art. 207§1k.k.

2016-09-02 14:24


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku zakończyła nadzorowane postępowanie skierowaniem do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku wniosku o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., przeciwko 33- letniemu mężczyźnie. W/wymieniony oskarżony został o spowodowanie u pokrzywdzonego, będącego obcokrajowcem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.2016-08-08 14:25


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w nadzorowanym śledztwie, oceniając dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu Łukaszowi M. pięciu zarzutów popełnienia przestępstw z art. 304 k.k. Zdarzenia objęte zarzutami, które miały miejsce w okresie od 2011r. do 2014r., polegały na wyzyskaniu przez podejrzanego przymusowego położenia pokrzywdzonych i w zamian za m.in. udzielenie pożyczek, doprowadzeniu do zawarcia umów przeniesienia własności nieruchomości, nakładających obowiązek świadczenia niewspółmiernie wyższego (niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym).  

2016-08-08 08:18


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego zarzut zabójstwa przedstawiono 25-letniemu mężczyźnie.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na jednej z gdańskich dzielnic. Sprawca wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego pięścią w głowę oraz kopał go w głowę, czym spowodował liczne obrażenia. Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia, tego samego dnia został jednak zatrzymany.

Jak ustalono, w oparciu o wyniki sekcji zwłok, pokrzywdzony zmarł w następstwie narastającego krwiaka podtwardówkowego, współistniejącego z obrzękiem mózgu.  2016-08-05 13:13

Informacja o urlopie Rzecznika

Uprzejmie informuję, że w dniach od 8.08. do 1.09. będę korzystała z urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym, w interesujących Państwa sprawach, proszę o kontakt z Prokurator Grażyną Wawryniuk - tel. 510-995-050.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku    


 

2016-08-02 07:04


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego ujawniono przemyt 26 mln. papierosów w trzech kontenerach, które dostarczone zostały do portu w Gdańsku, na pokładzie statku płynącego z Malezji. Z dokumentów odprawy celnej wynikało, że zadeklarowane zostały wyroby szklane, podczas gdy w rzeczywistości w kontenerach znajdowały się wyroby akcyzowe w postaci papierosów. Towar sprowadził polski podmiot gospodarczy.  


 2016-08-01 11:43


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo przedmiotem, którego jest dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia z terytorium Hiszpanii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie ponad 5.800gr.

2016-07-21 11:27


W związku z ukazaniem się na jednym z portali społecznościowych, rzekomego „wezwania” do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, stwierdzono w sposób bezsprzeczny, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie sporządziła tego pisma.

Sprawa zostanie wyjaśniona, a realizowane czynności zmierzać będą do zweryfikowania czy przedmiotowe pismo stanowi dokument, a następnie – w przypadku potwierdzenia, że jest to dokument w rozumieniu art. 115§14 k.k. – ustalenia w jakich okolicznościach i przez kogo doszło do jego podrobienia lub przerobienia w celu użycia za autentyczny, po czym użycia takiego dokumentu jako autentycznego.2016-07-15 10:25


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, analizując zgromadzony w toku prowadzonego śledztwa materiał dowodowy, podjęła decyzję o uzupełnieniu przedstawionych dotychczas Krystianowi W. zarzutów. Dlatego też w dniu 15.07.2016r. Prokuratura zarzuciła podejrzanemu dodatkowe trzy czyny, polegające na doprowadzeniu dwóch małoletnich osób pokrzywdzonych, w tym jednej poniżej 15 roku życia, do obcowania płciowego, a także usiłowania doprowadzenia kolejnej małoletniej osoby pokrzywdzonej do obcowania płciowego.


 2016-07-13 13:44


Prokuratura Rejonowa w Gdyni, oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, przedstawiła 35-letniemu mężczyźnie oraz 21 – letniemu mężczyźnie, przyjmując, że działali oni wspólnie i w porozumieniu, zarzuty pobicia dwóch pokrzywdzonych.

 

Jak ustalono jeden z napastników używał noża, natomiast drugi posługiwał się gazem łzawiącym.1 | poprzednia | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | następna | 53

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone