Strona główna

Strona 18 z 55.
2016-10-10 10:53


W dniu 7.10.2016r. w godzinach popołudniowych na ul. Warszawskiej w Kwidzynie doszło do postrzelenia 20-letniego mężczyzny, który po przewiezieniu do szpitala zmarł.

W efekcie realizowanych czynności procesowych oraz operacyjnych zostało zatrzymanych pięć osób.

Prokurator analizując poczynione w sprawie ustalenia, podjął decyzję o przedstawieniu trzem mężczyznom, w wieku od 20 do 22 lat, zarzutu dokonania – przyjmując, że działali wspólnie i w porozumieniu – zabójstwa pokrzywdzonego, który, jak wynika z pozyskanej opinii sądowo – lekarskiej, zmarł w następstwie rany postrzałowej brzucha.2016-10-09 12:59


Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Śródmieście w Gdańsku, po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających, w efekcie złożonych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, m.in. przedstawiciela Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Przed Sektami i Przemocą, podjęła w dn. 29.09.2016r. decyzję o wszczęciu śledztwa o czyn z art. 137§ 1 k.k., dotyczący publicznego znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej, podczas promocji trasy koncertowej jednego z zespołów.     2016-10-08 16:52


Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Oliwa w Gdańsku nadzoruje śledztwo w toku, którego zatrzymano cztery osoby, 18- letnią kobietę oraz mężczyzn w wieku od 23 do 24 lat.

Prokurator, analizując zgromadzony materiał dowodowy, podjął decyzję o przedstawieniu wszystkim zatrzymanym zarzutów pozbawienia wolności pokrzywdzonego, które łączyło się ze szczególnym jego udręczeniem w postaci wielokrotnego bicia, przypalania papierosami oraz strzelania z broni pneumatycznej, a także zbiorowego zgwałcenia. Przestępcze działania sprawców miały miejsce od 4 do 5 października 2016r.  

 2016-10-07 09:17


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego ujęto grupę sprawców szeregu oszustw, popełnionych tzw. metodą „na funkcjonariusza”.

 

Na tym etapie postępowanie dotyczy 18 wyłudzeń.

Przestępstwa były popełniane w okresie od maja do września 2016r. na terenie całej Polski, między innymi w województwie pomorskim.

Prokurator koordynując działania realizowane przez KWP w Gdańsku, podejmował decyzje o łączeniu kolejnych spraw.

Jak ustalono sprawcy podając się za funkcjonariuszy policji, posługując podrobionymi legitymacjami policyjnymi, informując o konieczności zabezpieczenia pieniędzy dla potrzeb prowadzonych postępowań, wyłudzili łącznie ponad półtora mln. zł., zarówno od osób starszych, jak i pracowników kantoru oraz banku.

Dotychczas zarzuty przedstawiono 7 podejrzanym.2016-10-06 18:56


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w dniu 29.09.2016r. ogłosiła podejrzanemu Krystianowi W. postanowienie o uzupełnieniu dotychczas przedstawionych zarzutów o 7 kolejnych czynów, które dotyczą sześciu nowych osób pokrzywdzonych.

 2016-09-19 17:55


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przeciwko 34-letniemu mężczyźnie, oskarżonemu o to, że posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną oraz amunicję, tj. o czyn z art. 263§2 k.k. Nadto w/w oskarżony zostało o to, że kierował groźby karalne, wzbudzające u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia, tj. czynu z art. 190§1 k.k., dopuszczając się jego popełnienia w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64§1k.k.

 

Do w/opisanych zdarzeń, będących przedmiotem postępowania, doszło w czerwcu 2016r.  2016-09-19 16:59


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skierowała w dniu 31 sierpnia 2016r. do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku wniosek o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., wobec 65-letniej kobiety, oskarżonej o znęcanie się fizyczne nad 8 miesięcznym dzieckiem, nad którym sprawowała opiekę, tj. o czyn z art. 207§1k.k.

2016-09-02 14:24


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku zakończyła nadzorowane postępowanie skierowaniem do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku wniosku o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., przeciwko 33- letniemu mężczyźnie. W/wymieniony oskarżony został o spowodowanie u pokrzywdzonego, będącego obcokrajowcem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.2016-08-08 14:25


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w nadzorowanym śledztwie, oceniając dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu Łukaszowi M. pięciu zarzutów popełnienia przestępstw z art. 304 k.k. Zdarzenia objęte zarzutami, które miały miejsce w okresie od 2011r. do 2014r., polegały na wyzyskaniu przez podejrzanego przymusowego położenia pokrzywdzonych i w zamian za m.in. udzielenie pożyczek, doprowadzeniu do zawarcia umów przeniesienia własności nieruchomości, nakładających obowiązek świadczenia niewspółmiernie wyższego (niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym).  

2016-08-08 08:18


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego zarzut zabójstwa przedstawiono 25-letniemu mężczyźnie.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na jednej z gdańskich dzielnic. Sprawca wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego pięścią w głowę oraz kopał go w głowę, czym spowodował liczne obrażenia. Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia, tego samego dnia został jednak zatrzymany.

Jak ustalono, w oparciu o wyniki sekcji zwłok, pokrzywdzony zmarł w następstwie narastającego krwiaka podtwardówkowego, współistniejącego z obrzękiem mózgu.  1 | poprzednia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | następna | 55

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone