Strona główna

Strona 18 z 52.
2016-06-13 10:20


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, w toku nadzorowanego śledztwa, przedstawiła Dariuszowi G. zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, tj. popełnienia przestępstwa z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.2016-06-09 09:15


W efekcie przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBŚP zarząd w Gdańsku czynności procesowych, realizowanych w trybie art. 308 k.p.k., doszło do ujawnienia i zlikwidowania w powiecie kartuskim, dwóch plantacji konopi. 

Na miejscu zdarzenia zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 34, 36, 37 oraz 47 lat.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, analizując poczynione w sprawie ustalenia oraz zabezpieczony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu zarzutów w/w czterem osobom, popełnienia przestępstw dotyczących znacznej ilości środków odurzających w postaci konopi innych niż włókniste, a polegających na ich uprawie – tj. czynu z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przetwarzaniu – tj. czynu z art. 53ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  2016-06-07 17:25


Prokuratura Rejonowa w Gdyni prowadzi postępowanie przeciwko sprawcy znęcania się oraz usiłowania pozbawienia życia swojej żony, będącej w piątym miesiącu ciąży, powodując u w/w ciężkie obrażenia ciała w postaci choroby realnie zagrażającej jej życiu i narażenia na utratę ciąży.2016-06-07 16:14


W wyniku skoordynowanej pracy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, podczas której sprawie i efektywnie przeprowadzono czynności na miejscu zdarzenia, a także podjęto niezbędne czynności w krótkim czasie po ujawnieniu zwłok 86 letniej kobiety, doprowadzono do ustalenia i zatrzymania sprawcy, w trudnej i skomplikowanej wykrywczo sprawie.

 

Prokurator, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawił 25 letniemu mężczyźnie zarzut dokonania zbrodni zabójstwa w związku z rozbojem, tj. czynu z art. 148§2 pkt 2 k.k. 2016-06-06 12:08


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po wykonaniu niezbędnych czynności, podjęła decyzję o przejęciu do dalszego prowadzenia śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, a dotyczącego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu pokrzywdzonych - pożyczkobiorców, poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umów pożyczek oraz umów przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie. Uwzględniono bowiem skalę przestępczego procederu, stopień jego zorganizowania, a także konieczność kompleksowej i łącznej analizy szeregu przestępczych zachowań oraz powiązań osobowych.

2016-06-06 09:58


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, analizują zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu Igorowi L. zarzutu działania z zamiarem bezpośrednim pozbawienia  pokrzywdzonego życia, poprzez uderzenie w klatkę piersiową narzędziem ostrokończystym i ostrokrawędzistym, spowodowanie u pokrzywdzonego obrażeń w postaci rany kłutej klatki piersiowej, nie osiągnięcie zamierzonego celu z uwagi na udzielenie bezpośredniej pomocy lekarskiej.

 2016-05-25 16:05


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu w dn. 24.05.2016r. akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi J., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 286§1k.k. w zb. z art. 115 ust.1 ustawy z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2016-05-24 08:34


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w sprawie zabójstwa Franciszki S., do którego doszło w dn. 30.05.1987r., pomimo umorzenia postępowania w dn. 10.12.1987r. wobec niewykrycia sprawcy, realizowała i nadzorowała szereg czynności procesowych wykonywanych zarówno w trybie art. 327§1 k.p.k., jak i już po podjęciu umorzonego postępowania.

 

W oparciu o wnikliwą analizę uzyskanych materiałów, w tym przede wszystkim wyniki opinii daktyloskopijnej, a także m.in. opinii typologicznej, przy uwzględnieniu zeznań świadków oraz wyników analizy kryminalnej, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przypisała sprawstwo w tym zakresie Tadeuszowi W.

     

 2016-05-23 10:22


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po analizie przekazów medialnych, w  dniu 23 maja 2016r. podjęła decyzję o wszczęciu z urzędu śledztwa w przedmiocie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji, podczas zatrzymania w dniu 21 maja 2016r. Marii K. Postępowanie prowadzone będzie w kierunku przestępstwa z art. 231§1k.k. 

2016-05-19 19:31

Tymczasowy areszt wobec sprawcy podbicia obcokrajowca.

Dzięki czynnościom realizowanym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, po dokonanej publikacji wizerunku sprawcy, w dniu 18.05.2016r. zatrzymano mężczyznę, któremu prokuratura przedstawiła zarzut popełnienia przestępstwa z art. 156§1 pkt 2 k.k., polegającego na spowodowaniu u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. 

Prokurator przeprowadził czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Następnie uznając, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego, wobec zachodzącej obawy ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, a także istniejącej uzasadnionej obawy utrudniania postępowania przez w/wymienionego, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielając te argumenty zastosował wnioskowany środek zapobiegawczy
 

1 | poprzednia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone