Strona główna

Strona 19 z 52.
2016-05-16 18:38


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku nadzoruje postępowanie, w toku którego ujęto sprawcę przestępstwa oszustwa popełnionego tzw. metodą na policjanta. Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło już następnego dnia po dokonanym przestępstwie.2016-05-16 16:37


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 16 maja 2016r. wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień w Urzędzie Morskim w Gdyni, w związku z aktualizacją Studium Wykonalności Inwestycji Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, tj. o czyn z art.231§1 k.k.  2016-05-16 14:25


Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku nr 34/2016 z dnia 5 maja 2016r. wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W skład Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszły następujące komórki organizacyjne : Wydział I Śledczy, Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydział III Postępowania Sądowego, w tym Dział do Spraw Pozakarnych, Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji, Wydział V Budżetowo – Administracyjny, w tym Dział Finansowo – Księgowy, Dział Inwestycji i Remontów, VI Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, VII Samodzielny Dział do Prowadzenia i Nadzorowania Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych, VIII Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, IX Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a także Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych, Stanowisko Audytora Wewn...


2016-05-11 14:42

Postępowanie przygotowawcze dotyczące spółki Skarbiec

Postępowanie przygotowawcze dotyczące Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec Sp. z o.o. zostało w dniu 10.05.2016r. przejęte z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku.

Śledztwo zostało zarejestrowane pod sygnaturą RP I Ds 2.2016 w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku  


 

2016-05-10 11:30


Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku zakończyła postępowanie skierowaniem do Sądu Okręgowego w Gdańsku IV Wydziału Karnego aktu oskarżenia przeciwko Wiktorii M. podejrzanej o dokonanie zabójstwa Agaty G. i przeciwko Aleksandrze L. podejrzanej o dokonanie przestępstwa związanego z pomaganiem sprawcy zabójstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

2016-04-27 15:23

Zmiany kadrowe

Z dniem 28  kwietnia 2016 roku Prokurator Okręgowy w Gdańsku  powierzył  funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowego w Gdańsku  prokurator  Tatianie Paszkiewicz.  Aktualny numer telefonu do Rzecznika Prasowego  510 995 011.
 

2016-04-27 14:10


Trzech mężczyz  usłyszało zarzuty za posiadanie pornografii z udziałem małoletnich. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku2016-04-11 10:07


Z dniem 11 kwietnia 2016 roku Prokurator Generalny powierzył  funkcję Prokuratora Okręgowego w Gdańsku prokurator  Teresie Rutkowskiej Szmydyńskiej

2016-04-07 12:14


Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie przeciwko Annie S. i innym osobom.  

Oskarżonym  między innymi zarzucono popełnienie   przestępstw  oszustwa  na szkodę osób  prywatnych  oraz  banku.

Akt oskarżenia  został skierowany  do Sądu Okręgowego w Gdańsku   XIV Wydziału  Karnego .2016-03-17 16:02

Sąd aresztowal 3 obywateliHolandii

Prokurator zarzucił  3  mężczyznom  - obywatelom Holandii  usiłowanie  posiadania bez wymaganego zezwolenia  broni  palnej. 

14 marca 2016 roku w sklepie   w Gdyni podejrzani   próbowali   kupić   broń typu Kałasznikow i Gloc.  Sprzedawca odmówił  sprzedaży i powiadomił Policję. 

Mężczyźni  nie przyznali  się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

Sąd na wniosek  prokuratora aresztował  mężczyzn na 2 miesiące .

Przestępstwo to zagrożone jest karą  pozbawienia wolności  do   lat 8 . 

 


 

1 | poprzednia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone