Strona główna

Strona 19 z 55.
2016-08-08 08:18


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego zarzut zabójstwa przedstawiono 25-letniemu mężczyźnie.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na jednej z gdańskich dzielnic. Sprawca wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego pięścią w głowę oraz kopał go w głowę, czym spowodował liczne obrażenia. Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia, tego samego dnia został jednak zatrzymany.

Jak ustalono, w oparciu o wyniki sekcji zwłok, pokrzywdzony zmarł w następstwie narastającego krwiaka podtwardówkowego, współistniejącego z obrzękiem mózgu.  2016-08-05 13:13

Informacja o urlopie Rzecznika

Uprzejmie informuję, że w dniach od 8.08. do 1.09. będę korzystała z urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym, w interesujących Państwa sprawach, proszę o kontakt z Prokurator Grażyną Wawryniuk - tel. 510-995-050.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku    


 

2016-08-02 07:04


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego ujawniono przemyt 26 mln. papierosów w trzech kontenerach, które dostarczone zostały do portu w Gdańsku, na pokładzie statku płynącego z Malezji. Z dokumentów odprawy celnej wynikało, że zadeklarowane zostały wyroby szklane, podczas gdy w rzeczywistości w kontenerach znajdowały się wyroby akcyzowe w postaci papierosów. Towar sprowadził polski podmiot gospodarczy.  


 2016-08-01 11:43


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo przedmiotem, którego jest dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia z terytorium Hiszpanii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie ponad 5.800gr.

2016-07-21 11:27


W związku z ukazaniem się na jednym z portali społecznościowych, rzekomego „wezwania” do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, stwierdzono w sposób bezsprzeczny, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie sporządziła tego pisma.

Sprawa zostanie wyjaśniona, a realizowane czynności zmierzać będą do zweryfikowania czy przedmiotowe pismo stanowi dokument, a następnie – w przypadku potwierdzenia, że jest to dokument w rozumieniu art. 115§14 k.k. – ustalenia w jakich okolicznościach i przez kogo doszło do jego podrobienia lub przerobienia w celu użycia za autentyczny, po czym użycia takiego dokumentu jako autentycznego.2016-07-15 10:25


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, analizując zgromadzony w toku prowadzonego śledztwa materiał dowodowy, podjęła decyzję o uzupełnieniu przedstawionych dotychczas Krystianowi W. zarzutów. Dlatego też w dniu 15.07.2016r. Prokuratura zarzuciła podejrzanemu dodatkowe trzy czyny, polegające na doprowadzeniu dwóch małoletnich osób pokrzywdzonych, w tym jednej poniżej 15 roku życia, do obcowania płciowego, a także usiłowania doprowadzenia kolejnej małoletniej osoby pokrzywdzonej do obcowania płciowego.


 2016-07-13 13:44


Prokuratura Rejonowa w Gdyni, oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, przedstawiła 35-letniemu mężczyźnie oraz 21 – letniemu mężczyźnie, przyjmując, że działali oni wspólnie i w porozumieniu, zarzuty pobicia dwóch pokrzywdzonych.

 

Jak ustalono jeden z napastników używał noża, natomiast drugi posługiwał się gazem łzawiącym.2016-07-13 13:41


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku wszczęła śledztwo przeciwko 24-latkowi,  podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 62 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Przeprowadzone czynności dowodowe uzasadniły przedstawienie w/wymienionemu zarzutu posiadania, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znacznej ilości środków odurzających w postaci chlorowodorku kokainy.2016-07-07 12:52


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, weryfikując poczynione w toku śledztwa ustalenia, analizując pozyskany materiał dowody, zdecydowała o zasadności przedstawienia kolejnej osobie zarzutu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniej, w sprawie, w której uprzednio zarzut dopuszczenia się przestępstwa zgwałcenia w/wymienionej przedstawiono już 21 letniemu sprawcy. 

 

28-letniemu mężczyźnie narodowości ukraińskiej, ogłoszono zarzut doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego wykorzystując jej bezradność, tj. popełnienia czynu z art. 198 k.k.2016-07-06 16:10


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, podjęła decyzję o przedstawieniu 21 letniemu mężczyźnie, narodowości ukraińskiej, zarzutu popełnienia przestępstwa doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego wykorzystując jej bezradność oraz stosując przemoc, tj. czynu z art. 198 k.k. w zb. z art. 197§1k.k. w zw. z art.11§2k.k.


 1 | poprzednia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | następna | 55

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone