Strona główna

Strona 20 z 57.
2016-10-07 09:17


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego ujęto grupę sprawców szeregu oszustw, popełnionych tzw. metodą „na funkcjonariusza”.

 

Na tym etapie postępowanie dotyczy 18 wyłudzeń.

Przestępstwa były popełniane w okresie od maja do września 2016r. na terenie całej Polski, między innymi w województwie pomorskim.

Prokurator koordynując działania realizowane przez KWP w Gdańsku, podejmował decyzje o łączeniu kolejnych spraw.

Jak ustalono sprawcy podając się za funkcjonariuszy policji, posługując podrobionymi legitymacjami policyjnymi, informując o konieczności zabezpieczenia pieniędzy dla potrzeb prowadzonych postępowań, wyłudzili łącznie ponad półtora mln. zł., zarówno od osób starszych, jak i pracowników kantoru oraz banku.

Dotychczas zarzuty przedstawiono 7 podejrzanym.2016-10-06 18:56


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w dniu 29.09.2016r. ogłosiła podejrzanemu Krystianowi W. postanowienie o uzupełnieniu dotychczas przedstawionych zarzutów o 7 kolejnych czynów, które dotyczą sześciu nowych osób pokrzywdzonych.

 2016-09-19 17:55


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przeciwko 34-letniemu mężczyźnie, oskarżonemu o to, że posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną oraz amunicję, tj. o czyn z art. 263§2 k.k. Nadto w/w oskarżony zostało o to, że kierował groźby karalne, wzbudzające u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia, tj. czynu z art. 190§1 k.k., dopuszczając się jego popełnienia w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64§1k.k.

 

Do w/opisanych zdarzeń, będących przedmiotem postępowania, doszło w czerwcu 2016r.  2016-09-19 16:59


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skierowała w dniu 31 sierpnia 2016r. do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku wniosek o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., wobec 65-letniej kobiety, oskarżonej o znęcanie się fizyczne nad 8 miesięcznym dzieckiem, nad którym sprawowała opiekę, tj. o czyn z art. 207§1k.k.

2016-09-02 14:24


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku zakończyła nadzorowane postępowanie skierowaniem do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku wniosku o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., przeciwko 33- letniemu mężczyźnie. W/wymieniony oskarżony został o spowodowanie u pokrzywdzonego, będącego obcokrajowcem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.2016-08-08 14:25


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w nadzorowanym śledztwie, oceniając dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu Łukaszowi M. pięciu zarzutów popełnienia przestępstw z art. 304 k.k. Zdarzenia objęte zarzutami, które miały miejsce w okresie od 2011r. do 2014r., polegały na wyzyskaniu przez podejrzanego przymusowego położenia pokrzywdzonych i w zamian za m.in. udzielenie pożyczek, doprowadzeniu do zawarcia umów przeniesienia własności nieruchomości, nakładających obowiązek świadczenia niewspółmiernie wyższego (niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym).  

2016-08-08 08:18


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego zarzut zabójstwa przedstawiono 25-letniemu mężczyźnie.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na jednej z gdańskich dzielnic. Sprawca wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego pięścią w głowę oraz kopał go w głowę, czym spowodował liczne obrażenia. Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia, tego samego dnia został jednak zatrzymany.

Jak ustalono, w oparciu o wyniki sekcji zwłok, pokrzywdzony zmarł w następstwie narastającego krwiaka podtwardówkowego, współistniejącego z obrzękiem mózgu.  2016-08-05 13:13

Informacja o urlopie Rzecznika

Uprzejmie informuję, że w dniach od 8.08. do 1.09. będę korzystała z urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym, w interesujących Państwa sprawach, proszę o kontakt z Prokurator Grażyną Wawryniuk - tel. 510-995-050.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku    


 

2016-08-02 07:04


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego ujawniono przemyt 26 mln. papierosów w trzech kontenerach, które dostarczone zostały do portu w Gdańsku, na pokładzie statku płynącego z Malezji. Z dokumentów odprawy celnej wynikało, że zadeklarowane zostały wyroby szklane, podczas gdy w rzeczywistości w kontenerach znajdowały się wyroby akcyzowe w postaci papierosów. Towar sprowadził polski podmiot gospodarczy.  


 2016-08-01 11:43


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo przedmiotem, którego jest dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia z terytorium Hiszpanii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie ponad 5.800gr.

1 | poprzednia | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | następna | 57

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone