Strona główna

Strona 21 z 57.
2016-07-21 11:27


W związku z ukazaniem się na jednym z portali społecznościowych, rzekomego „wezwania” do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, stwierdzono w sposób bezsprzeczny, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie sporządziła tego pisma.

Sprawa zostanie wyjaśniona, a realizowane czynności zmierzać będą do zweryfikowania czy przedmiotowe pismo stanowi dokument, a następnie – w przypadku potwierdzenia, że jest to dokument w rozumieniu art. 115§14 k.k. – ustalenia w jakich okolicznościach i przez kogo doszło do jego podrobienia lub przerobienia w celu użycia za autentyczny, po czym użycia takiego dokumentu jako autentycznego.2016-07-15 10:25


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, analizując zgromadzony w toku prowadzonego śledztwa materiał dowodowy, podjęła decyzję o uzupełnieniu przedstawionych dotychczas Krystianowi W. zarzutów. Dlatego też w dniu 15.07.2016r. Prokuratura zarzuciła podejrzanemu dodatkowe trzy czyny, polegające na doprowadzeniu dwóch małoletnich osób pokrzywdzonych, w tym jednej poniżej 15 roku życia, do obcowania płciowego, a także usiłowania doprowadzenia kolejnej małoletniej osoby pokrzywdzonej do obcowania płciowego.


 2016-07-13 13:44


Prokuratura Rejonowa w Gdyni, oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, przedstawiła 35-letniemu mężczyźnie oraz 21 – letniemu mężczyźnie, przyjmując, że działali oni wspólnie i w porozumieniu, zarzuty pobicia dwóch pokrzywdzonych.

 

Jak ustalono jeden z napastników używał noża, natomiast drugi posługiwał się gazem łzawiącym.2016-07-13 13:41


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku wszczęła śledztwo przeciwko 24-latkowi,  podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 62 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Przeprowadzone czynności dowodowe uzasadniły przedstawienie w/wymienionemu zarzutu posiadania, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znacznej ilości środków odurzających w postaci chlorowodorku kokainy.2016-07-07 12:52


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, weryfikując poczynione w toku śledztwa ustalenia, analizując pozyskany materiał dowody, zdecydowała o zasadności przedstawienia kolejnej osobie zarzutu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniej, w sprawie, w której uprzednio zarzut dopuszczenia się przestępstwa zgwałcenia w/wymienionej przedstawiono już 21 letniemu sprawcy. 

 

28-letniemu mężczyźnie narodowości ukraińskiej, ogłoszono zarzut doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego wykorzystując jej bezradność, tj. popełnienia czynu z art. 198 k.k.2016-07-06 16:10


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, podjęła decyzję o przedstawieniu 21 letniemu mężczyźnie, narodowości ukraińskiej, zarzutu popełnienia przestępstwa doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego wykorzystując jej bezradność oraz stosując przemoc, tj. czynu z art. 198 k.k. w zb. z art. 197§1k.k. w zw. z art.11§2k.k.


 2016-07-05 16:44


W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Oliwa w Gdańsku śledztwa, zatrzymano Roberta M., któremu przedstawiono zarzut tego, że posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną oraz amunicję, tj. czynu z art. 263§2 k.k., a nadto zarzut kierowania groźby karalnej, wzbudzającej u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia, tj. czynu z art. 190§1 k.k.2016-07-05 10:40


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku, zakończyła śledztwo prowadzone w przedmiocie dokonanych w okresie od 2010 do 2013r. kradzieży z włamaniami 53 samochodów na terenie Niemiec, po czym ich „legalizacji” na terenie Polski.

 

Zarzutami objęto osiem osób w wieku od 35 lat do 47 lat.2016-07-01 15:55


Prokuratura Rejonowa w Tczewie przedstawiła 42- letniemu mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa doprowadzenia przemocą małoletniej poniżej 15 lat do obcowania płciowego, tj. o czyn z art. 197§1 i 3 pkt 2 k.k.

2016-06-30 15:07


W okresie od 26-27 czerwca 2016r. w Juracie doszło do podpalenia kilku samochodów, a w efekcie zrealizowanych przez Komisariat Policji w Juracie czynności wykrywczych ustalono, że sprawcą był 19-letni obywatel Niemiec.

 

Prokuratura Rejonowa w Pucku, analizując poczynione w sprawie ustalenia, zarzuciła w/wymienionemu dokonanie przestępstw z art. 288§1k.k. oraz art. 288§1 k.k. w zw. z art. 294§1k.k., polegających na zniszczeniu poprzez podpalenie, mienia w postaci trzech samochodów, w tym jednego o znacznej wartości.1 | poprzednia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | następna | 57

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone