Strona główna

Strona 21 z 54.
2016-06-06 12:08


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po wykonaniu niezbędnych czynności, podjęła decyzję o przejęciu do dalszego prowadzenia śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, a dotyczącego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu pokrzywdzonych - pożyczkobiorców, poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umów pożyczek oraz umów przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie. Uwzględniono bowiem skalę przestępczego procederu, stopień jego zorganizowania, a także konieczność kompleksowej i łącznej analizy szeregu przestępczych zachowań oraz powiązań osobowych.

2016-06-06 09:58


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, analizują zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu Igorowi L. zarzutu działania z zamiarem bezpośrednim pozbawienia  pokrzywdzonego życia, poprzez uderzenie w klatkę piersiową narzędziem ostrokończystym i ostrokrawędzistym, spowodowanie u pokrzywdzonego obrażeń w postaci rany kłutej klatki piersiowej, nie osiągnięcie zamierzonego celu z uwagi na udzielenie bezpośredniej pomocy lekarskiej.

 2016-05-25 16:05


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu w dn. 24.05.2016r. akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi J., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 286§1k.k. w zb. z art. 115 ust.1 ustawy z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2016-05-24 08:34


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w sprawie zabójstwa Franciszki S., do którego doszło w dn. 30.05.1987r., pomimo umorzenia postępowania w dn. 10.12.1987r. wobec niewykrycia sprawcy, realizowała i nadzorowała szereg czynności procesowych wykonywanych zarówno w trybie art. 327§1 k.p.k., jak i już po podjęciu umorzonego postępowania.

 

W oparciu o wnikliwą analizę uzyskanych materiałów, w tym przede wszystkim wyniki opinii daktyloskopijnej, a także m.in. opinii typologicznej, przy uwzględnieniu zeznań świadków oraz wyników analizy kryminalnej, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przypisała sprawstwo w tym zakresie Tadeuszowi W.

     

 2016-05-23 10:22


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po analizie przekazów medialnych, w  dniu 23 maja 2016r. podjęła decyzję o wszczęciu z urzędu śledztwa w przedmiocie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji, podczas zatrzymania w dniu 21 maja 2016r. Marii K. Postępowanie prowadzone będzie w kierunku przestępstwa z art. 231§1k.k. 

2016-05-19 19:31

Tymczasowy areszt wobec sprawcy podbicia obcokrajowca.

Dzięki czynnościom realizowanym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, po dokonanej publikacji wizerunku sprawcy, w dniu 18.05.2016r. zatrzymano mężczyznę, któremu prokuratura przedstawiła zarzut popełnienia przestępstwa z art. 156§1 pkt 2 k.k., polegającego na spowodowaniu u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. 

Prokurator przeprowadził czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Następnie uznając, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego, wobec zachodzącej obawy ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, a także istniejącej uzasadnionej obawy utrudniania postępowania przez w/wymienionego, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielając te argumenty zastosował wnioskowany środek zapobiegawczy
 

2016-05-16 18:38


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku nadzoruje postępowanie, w toku którego ujęto sprawcę przestępstwa oszustwa popełnionego tzw. metodą na policjanta. Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło już następnego dnia po dokonanym przestępstwie.2016-05-16 16:37


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 16 maja 2016r. wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień w Urzędzie Morskim w Gdyni, w związku z aktualizacją Studium Wykonalności Inwestycji Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, tj. o czyn z art.231§1 k.k.  2016-05-16 14:25


Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku nr 34/2016 z dnia 5 maja 2016r. wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W skład Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszły następujące komórki organizacyjne : Wydział I Śledczy, Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydział III Postępowania Sądowego, w tym Dział do Spraw Pozakarnych, Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji, Wydział V Budżetowo – Administracyjny, w tym Dział Finansowo – Księgowy, Dział Inwestycji i Remontów, VI Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, VII Samodzielny Dział do Prowadzenia i Nadzorowania Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych, VIII Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, IX Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a także Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych, Stanowisko Audytora Wewn...


2016-05-11 14:42

Postępowanie przygotowawcze dotyczące spółki Skarbiec

Postępowanie przygotowawcze dotyczące Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec Sp. z o.o. zostało w dniu 10.05.2016r. przejęte z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku.

Śledztwo zostało zarejestrowane pod sygnaturą RP I Ds 2.2016 w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku  


 

1 | poprzednia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | następna | 54

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone