Strona główna

Strona 23 z 55.
2016-04-11 10:07


Z dniem 11 kwietnia 2016 roku Prokurator Generalny powierzył  funkcję Prokuratora Okręgowego w Gdańsku prokurator  Teresie Rutkowskiej Szmydyńskiej

2016-04-07 12:14


Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie przeciwko Annie S. i innym osobom.  

Oskarżonym  między innymi zarzucono popełnienie   przestępstw  oszustwa  na szkodę osób  prywatnych  oraz  banku.

Akt oskarżenia  został skierowany  do Sądu Okręgowego w Gdańsku   XIV Wydziału  Karnego .2016-03-17 16:02

Sąd aresztowal 3 obywateliHolandii

Prokurator zarzucił  3  mężczyznom  - obywatelom Holandii  usiłowanie  posiadania bez wymaganego zezwolenia  broni  palnej. 

14 marca 2016 roku w sklepie   w Gdyni podejrzani   próbowali   kupić   broń typu Kałasznikow i Gloc.  Sprzedawca odmówił  sprzedaży i powiadomił Policję. 

Mężczyźni  nie przyznali  się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

Sąd na wniosek  prokuratora aresztował  mężczyzn na 2 miesiące .

Przestępstwo to zagrożone jest karą  pozbawienia wolności  do   lat 8 . 

 


 

2016-03-04 11:35


Zarzuty dotyczą  przestępstwa doprowadzenia małoletnich pokrzywdzonych, w tym jednej  poniżej  15 lat do obcowania płciowego, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz  czerpania przez podejrzanego z tego procederu korzyści  majątkowych. Jeden z zarzutów dotyczy posiadania substancji psychotropowych.   

2016-02-15 12:24


22 lutego 2016 roku to Dzień Ofiar Przestępstw. Rozpoczyna on tegoroczne obchody  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem.  

2016-01-18 14:48


Prokurator przedstawił zarzuty dotyczące podżegania pokrzywdzonych do składania fałszywych  zeznań  w sprawie  przeciwko  Krystianowo W.  

2015-12-31 10:56


Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie naruszenia przez przedsiębiorcę  obowiązków  wynikających  z ustawy o przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2015-12-31 08:26


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  skierował   do Sądu akt oskarżenia  w sprawie zniszczenia mienia w wyniku podpalenia.

2015-12-30 10:47


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  kolejnym dwóm  osobom  przedstawiła zarzuty w sprawie dotyczącej działalności   PKF Skarbiec, obecnie Pożyczka Gotówkowa.

2015-12-18 14:59

Nieobecność Rzecznika Prasowego w związku z urlopem wypoczynkowym

        W okresie od 21 do 28   grudnia  2015r. nieobecność Rzecznika Prasowego w związku z urlopem wypoczynkowym.       

        W  tym okresie  Rzecznika będzie zastępował prokurator Marcin Kochanowski  – telefon kontaktowy  510 995 020 


 

1 | poprzednia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | następna | 55

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone