Strona główna

Strona 3 z 56.
2018-01-26 14:22


 25 stycznia 2018r na łamach Wirtualnej Polski Opinie zamieszczona została opinia Pan adwokata Romana Giertycha, pełnomocnika  pokrzywdzonego dotycząca sprawy nadzorowanej przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku. Zatytułowana „Roman Giertych: ta decyzja prokuratury to hańba” zawiera  krytykę postępowania oraz  kończącej go decyzji  o umorzeniu, w tym  przyjętej  kwalifikacji prawnej czynu, nie uwzględniającej   według niego,   przepisu art. 160 § 1 k.k.   To twierdzenie nie  jest zgodne z prawdą

2018-01-18 15:06


Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku  skazał cztery osoby  na kary pozbawienia wolności  w wymiarach  od 4 do  6 lat, uznając  ich za winnych popełnienia  przestępstwa  pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem pokrzywdzonego  oraz  wielokrotnego doprowadzenia go do obcowania płciowego.

2018-01-16 16:45


W  sprawie  wypadku drogowego, do jakiego  doszło 28 grudnia 2018 roku w miejscowości Raniewo kolejne czynności procesowe spowodowały zmianę   zarzutów przedstawionych podejrzanemu i uchylenie tymczasowego  aresztowania.  

2018-01-16 14:03


Wobec pięciu osób   skierowano w tej sprawie do Sądu akt oskarżenia , a  wobec dwóch wniosek  o warunkowe umorzenie postępowania.

2018-01-15 13:41


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści  majątkowej   przez   osobę pełniącą  funkcję publiczną.

2018-01-15 12:27


Na podstawie art.131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawiadamia, o zawieszeniu postępowania w sprawie PO II Ds 18.2017 dotyczącej udaremnienia lub uszczuplenia, wobec grożącej niewypłacalności lub upadłości, zaspokojenia swoich wierzycieli przez usunięcie, zbycie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie składników majątku Wakoz Budownictwo SA tj. o przestępstwo z art.300§1 kk.

2018-01-10 07:52


W sprawie Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  podejrzany Krystian  W.  usłyszał osiem   kolejnych zarzutów.

2018-01-09 08:08


Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące  przestępstw   związanych z  obrotem  paliwami  płynnymi oraz uszczuplaniem  należności Skarbu  Państwa   w zakresie  podatku VAT , akcyzowego i opłaty paliwowej.

2018-01-04 11:16


Wobec trzech osób Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku  skierowała  do Sądu  akt oskarżenia w sprawie znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2017-12-29 15:38

2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu gdańskiego

Decyzją Prokuratora Okręgowego w Gdańsku  2  stycznia 2018 roku jest dniem wolnym od pracy w zamian za  przypadające w  sobotę  święto Trzech Króli.
 

1 | poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna | 56

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone