Strona główna

Strona 33 z 52.
2012-10-15 12:15


Instytucja mediacji w postępowaniu karnym2012-10-03 11:32


Aktualizacja danych

2012-09-26 14:19


Aktualne dane

2012-09-24 12:08


Aktualne dane

2012-09-21 12:11


Aktualne dane

2012-09-20 15:08


Prokuratura  Okręgowa w Gdańsku zakończyła badanie akt postępowania  Prokuratury Rejonowej w Pucku prowadzonego w sprawie śmierci dwojga małoletnich  dzieci  umieszczonych w rodzinie zastępczej.

2012-09-20 14:17


        W świetle dokonanego  badania  akt sprawy  Prokuratury Rejonowej w Pucku dotyczącej   spowodowania śmierci małoletnich  umieszczonych wraz z trojgiem innego ich rodzeństwa w rodzinie zastępczej,  powstały wątpliwości co do rzetelności i staranności   przy  doborze  przez  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku rodzin mogących stanowić rodziny zastępcze , jak i sposobu sprawowania przez Centrum kontroli nad wykonywaniem przez rodziny zastępcze opieki nad dziećmi.        

2012-09-19 14:06


Oświdczenie dotyczące postępowania prowadzonego w sparwie  spowodownia śmierci dwojga  małoletnich dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej .

2012-09-19 12:14


Aktualne dane

2012-09-17 14:17


Aktualne dane

1 | poprzednia | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone