Strona główna

Strona 35 z 55.
2013-04-15 08:35


a        Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  przedstawiła zarzuty w sprawie  spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  u obywatelki Szwecji. Zarzutami zostały objęte trzy osoby. 2013-03-15 10:05


Zaproszenie na briefing prasowy

2013-02-21 10:58


25 lutego 2013 roku rozpoczyna się  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem.  Celem obchodów,  jak co roku  jest  zwrócenie szczególnej uwagi  na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

2013-02-08 12:29


Akt oskarżenia w sprawie  dotyczącej spowodowania śmierci małoletnich dzieci  umieszczonych w  rodzinie zastępczej.

2013-02-04 09:31


Zebrany w toku prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku  postępowania w sprawie  dotyczącej  nieprawidłowego,  wbrew obowiązującym  przepisom postępowania z odpadami niebezpiecznymi przez spółkę  Port -Service w Gdańsku, dał podstawę do sformułowania zarzutów wobec dwóch osób.

2013-01-16 14:16


Sprawa zabóstwa Adama  Kwaśnego

2013-01-04 11:29


Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto 10 osób, których działania  skutkowały narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenie należności skarbowych na kowtę przekraczającą 11 milionów złotych .

2012-12-18 14:49


Skierowanym do Sądu Rejonowego  Gdańsk-Północ w Gdańsku  aktem oskarżenia objęto  6 osób  - trzy kobiety oraz dwóch mężczyzn,  zarzucają im popełnienie  szeregu przestępstw  usiłowania oraz dokonania oszustwa, tj. z art. 286 § 1 kk oraz z art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1kk ,   łącznie na szkodę 149 osób. 

2012-12-18 14:16


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej poświadczenia nieprawdy  przez kuratora sądowego.  

2012-10-26 13:10


Postępowanie w sprawie  śmierci dwojga dzieci w rodzinie zastępczej

1 | poprzednia | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | następna | 55

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone