Strona główna

Strona 37 z 57.
2013-02-04 09:31


Zebrany w toku prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku  postępowania w sprawie  dotyczącej  nieprawidłowego,  wbrew obowiązującym  przepisom postępowania z odpadami niebezpiecznymi przez spółkę  Port -Service w Gdańsku, dał podstawę do sformułowania zarzutów wobec dwóch osób.

2013-01-16 14:16


Sprawa zabóstwa Adama  Kwaśnego

2013-01-04 11:29


Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto 10 osób, których działania  skutkowały narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenie należności skarbowych na kowtę przekraczającą 11 milionów złotych .

2012-12-18 14:49


Skierowanym do Sądu Rejonowego  Gdańsk-Północ w Gdańsku  aktem oskarżenia objęto  6 osób  - trzy kobiety oraz dwóch mężczyzn,  zarzucają im popełnienie  szeregu przestępstw  usiłowania oraz dokonania oszustwa, tj. z art. 286 § 1 kk oraz z art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1kk ,   łącznie na szkodę 149 osób. 

2012-12-18 14:16


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej poświadczenia nieprawdy  przez kuratora sądowego.  

2012-10-26 13:10


Postępowanie w sprawie  śmierci dwojga dzieci w rodzinie zastępczej

2012-10-19 12:59


Informacja dla osób pokrzywdzonych działaniem Amber Gold Sp. z o.o. VIDs 64/12

2012-10-15 12:15


  Czynności w sprawie dotyczącej spowodowania śmierci dwojga dzieci w rodzinie zastępczej . 

2012-10-15 12:15


Instytucja mediacji w postępowaniu karnym2012-10-03 11:32


Aktualizacja danych

1 | poprzednia | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | następna | 57

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone