Strona główna

Strona 40 z 52.
2011-06-14 12:15


Aktem odskarżenia  zakończyło się postepwanie  Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  wobec osób dokonujących oszustw na szkodę użytkowników potralu Allegro.

2011-05-24 09:04


     Postępowanie prowadzone było w kierunku przestępstwa z art. 296 § 1 kk, tj. nadużycia  posiadanych uprawnień, bądź  niedopełnienia ciążących obowiązków  w okresie od 1 października  2006 roku do 31 stycznia 2009 roku przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami  majątkowymi  oddziału.

2011-05-19 12:34


Prokuratura sprawdzi, czy  nie dzoszło do   niedopełnienia  obowiązków.  

2011-04-18 08:28


Stronami   ugody  była Parafia Katolicka  pod Wezwaniem  Najświętszej  Marii Panny w Redzie  i Agencja  Własności  Rolnej Skarbu Państwa . Na jej mocy  Parafia w zamian za   utraconą  w 1951  roku nieruchomość otrzymała nieruchomość  zamienną,    położoną w Gdańsku Kokoszkach.

2011-03-28 12:31


      Zakończone zostały czynności  weryfikujące  informację przekazaną prokuraturze przez Krzysztofa  Rutkowskiego  w styczniu 2011 roku w sprawie  związanej z zaginięciem  Iwony Wieczorek.

2011-03-28 11:15


         W związku z  wyemitowanym  w dniu  15 marca 2011 roku w Magazynie TNN 24 „Prosto z Polski” meatriałem autorstwa Adama Kasprzyka,   odnoszącym  się krytycznie  do działań prokuratury, w szczególności do  jej  decyzji  o umorzeniu postępowania   w sprawie sprowadzenia w dniu 5.12.10 r. w Gdańsku bezpośredniego   niebezpieczeństwa zdarzenia   w postaci   wybuchu gazu,  Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku  dokonała kontroli akt  prowadzonego w tej sprawie postępowania.

2011-03-02 13:53


Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Wejherowie  Zamiejscowy  IX  Wydział Karny w Pucku,   Prokuratura  Okręgowa w  Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie dotyczącej płatnej  protekcji. Aktem  objęto trzy osoby.   

2011-03-02 12:09


Prokuratura Okręgowa w  Gdańsku   przedstawiła  jednej osobie zarzut sprowadzenia  z Chin, w celu rozpowszechniania  w  Gdyni  oraz innych miejscach w Polsce replik ozdobnych  noży, będących   nośnikami  symboli faszystowskich  w postaci  swastyki , oznaczeń formacji Waffen SS  oraz  jej   dewizy „ Meine ehire hiest trene „   tj. popełnienia  przestępstwa z art.  256 § 2 kk  zagrożonego karą do dwóch lat pozbawienia  wolności.

2011-02-14 13:43


         W dniach od 21 do 25 lutego 2011 roku  obchodzony będzie tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom  Przestępstw.

2011-02-10 14:52


W dniu 8 lutego 20100 roku w Gdańsku Prokurator Generalny wręczył  nominacje pierwszym kadencyjnym prokuratorom rejonowym okręgu gdańskiego.  

1 | poprzednia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone