Strona główna

Strona 41 z 52.
2011-02-10 13:16


Postępowanie zostało zainicjowane w październiku 2010 roku zawiadomieniem skierowanym do prokuratury przez Wojewódzką  Komisję  Wyborczą, a dotyczącym  podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z wyborami.

2011-02-10 12:05


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  przedstawiła  Damianowi A.  zarzut usiłowania wyłudzenie pieniędzy  od  matki Iwony Wieczorek.  

Wprowadzając ją w błąd, że posiada informacje  dotyczące miejsca pobytu zaginionej,  w zamian  za jej uwolnienie zażądał  pieniędzy w  kwocie 800.000 zł.

2011-02-07 14:07


Zakończona  została procedura  wyłonienia  pierwszych kadencyjnych prokuratorów rejonowych w okręgu gdańskim.  Zgodnie  z obowiązującymi  obecnie przepisami,   kadencja prokuratora rejonowego trwa cztery lata.

2011-01-19 14:14


Skierowanym do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim aktem  oskarżenia  objęto  sześciu oskarżonych, którym jako funkcjonariuszom Policji zarzucono  popełnienie przestępstw  przekroczenia  w latach 2004- 2009 uprawnień.2011-01-19 14:10


Postępowanie zostało zainicjowane w lipcu 2010 roku zawiadomieniem skierowanym przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w Biurze Finansowo- Inwestycyjnym  - Oddział Logistyki i Łączności.

2011-01-19 14:07


Zakończono kontrolę 14 spraw   prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Starogardzie Gdańskim  w latach 2009 / 2010.

2011-01-19 14:02


Postępowanie prowadzone było w związku z zawiadomieniem  Gdańskiej  Delegatury  Centralnego Biura Antykorupcyjnego  będącym  następstwem  wyników kontroli  przeprowadzonej w zakresie prawidłowości  udzielenia i realizacji  zamówień publicznych  przez Gminę Miasta Sopot.

2010-12-29 12:15


W wyniku zderzenia samochodu ciężarowego marki Volvo  z szynobusem, śmierć poniósł kierujący szynobusem, a siedmiu pasażerów zostało rannych. Zniszczeniu uległ również należący do  Przewozów Regionalnych  Sp. z o.o. PZPR w Gdyni szynobus,   wartości  około 1. 320 tyś zł.  

2010-12-16 13:28


W dniu dzisiejszym, z uwagi na charakter sprawy dotyczącej Szpitala w Starogardzie Gdańskim, bulwersujący opinię społeczną,   Prokurator Okręgowy w Gdańsku podjął decyzję o przejęcie   postępowania Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim do dlaszego prowadzenia do Prokuratury Okręgowej   .     2010-12-14 10:53


Jednym   postępowaniem objęto   wątek  spowodowania obrażeń   ciała u pacjentki  oraz wątek  ekonomiczny   związany  z usługami komercyjnymi .1 | poprzednia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | następna | 52

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone