Strona główna

Strona 44 z 56.
2011-06-30 13:42


Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim  skierowała do sądu  akt oskarżenia w sprawie  dotyczącej uszkodzenia wiaduktu   przebiegającego nad drogą S-6.

2011-06-30 12:11


Aktem oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Gdyni zakończyła postepowanie dotyczące wypadku drogowego, w którym  ciężkich obrażeń   ciała doznał   trzymiesięczny  Oliwier.

2011-06-28 08:06


Zaproszenie na konferencję  prasową

2011-06-16 14:59


Trzy  kobiety  oraz  trzech  mężczyzn   usłyszało zarzuty  za oszustwa metodą „na wnuczka „.  

2011-06-14 12:15


Aktem odskarżenia  zakończyło się postepwanie  Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  wobec osób dokonujących oszustw na szkodę użytkowników potralu Allegro.

2011-05-24 09:04


     Postępowanie prowadzone było w kierunku przestępstwa z art. 296 § 1 kk, tj. nadużycia  posiadanych uprawnień, bądź  niedopełnienia ciążących obowiązków  w okresie od 1 października  2006 roku do 31 stycznia 2009 roku przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami  majątkowymi  oddziału.

2011-05-19 12:34


Prokuratura sprawdzi, czy  nie dzoszło do   niedopełnienia  obowiązków.  

2011-04-18 08:28


Stronami   ugody  była Parafia Katolicka  pod Wezwaniem  Najświętszej  Marii Panny w Redzie  i Agencja  Własności  Rolnej Skarbu Państwa . Na jej mocy  Parafia w zamian za   utraconą  w 1951  roku nieruchomość otrzymała nieruchomość  zamienną,    położoną w Gdańsku Kokoszkach.

2011-03-28 12:31


      Zakończone zostały czynności  weryfikujące  informację przekazaną prokuraturze przez Krzysztofa  Rutkowskiego  w styczniu 2011 roku w sprawie  związanej z zaginięciem  Iwony Wieczorek.

2011-03-28 11:15


         W związku z  wyemitowanym  w dniu  15 marca 2011 roku w Magazynie TNN 24 „Prosto z Polski” meatriałem autorstwa Adama Kasprzyka,   odnoszącym  się krytycznie  do działań prokuratury, w szczególności do  jej  decyzji  o umorzeniu postępowania   w sprawie sprowadzenia w dniu 5.12.10 r. w Gdańsku bezpośredniego   niebezpieczeństwa zdarzenia   w postaci   wybuchu gazu,  Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku  dokonała kontroli akt  prowadzonego w tej sprawie postępowania.

1 | poprzednia | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | następna | 56

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone