Strona główna

Strona 51 z 54.
2009-04-24 10:55


 

         

         24 kwietnia 2009 r. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Ernestowi T. i Mariuszowi W., podejrzanym o dokonanie łącznie 19 przestępstw przeciwko mieniu.2009-04-21 08:11


      Postanowieniem  z dnia 17 kwietnia br. Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawcze w sprawie  naruszenia miru domowego w  trakcie uroczystości  obchodów 65 rocznicy śmierci por. Dambka – wobec stwierdzenia, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

2009-03-30 13:44


Naruszenie miru domowego w trakcie  obchodów rocznicowych.

2009-03-23 12:28


Postępowanie sprawdzające w sprawie dotyczacej  podejrzenia  naruszenia przepisow ustawy  o ochronie danych osobowych .

2009-02-25 14:26


Odpowiedź na krytykę prasową.

2009-02-24 11:37


Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku  akt oskarżenia p-ko Krzysztofowi P. o przestępstwa z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przecziwdziałaniu narkomanii  .

2009-02-09 13:41


Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zakończył postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej nabycia znacznej ilości  środków odurzających.

2009-02-09 11:55


Komunikat w sprawie Tygodnia Pomocy Ofiarm Przestępstwa

2009-02-05 11:41


Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zakończył postępowanie przygotowawcze w sprawie V Ds. 43/08 dotyczącej obrotu znaczną ilością  substancji  psychotropowych.

2009-02-04 10:12


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie V Ds. 71/08 dotyczącej doprowadzenia trójki małoletnich dzieci do wielokrotnego obcowania płciowego.

1 | poprzednia | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | następna | 54

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone