Strona główna

Strona 52 z 54.
2009-02-02 12:44


Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratura Okręgowa w  Gdańsku zakończył postępowanie przygotowawcze w sprawie dot. działalności w latach 2001-2004 zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem paliwami przeznaczonymi do środków transportu morskiego, legalizacji  środków finansowych pochodzących  z nielegalnych źródeł  oraz przestępstw celno –podatkowych  na szkodę Skarbu Państwa.

2009-01-05 15:58


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie dot. poświadczenia w latach 2000-2003 nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  poprzez m.in. wystawianie faktur dokumentujących fikcyjne  transakcje gospodarcze.

2009-01-05 13:37


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie  wyrządzenia  znacznej szkody w mieniu Spółdzielni  Mieszkaniowej  Energetyk  w Wejherowie   w kwocie około 1.100.000, 00 zł .

2009-01-02 13:22


Akt oskarżenia w sprawie VI Ds. 55/06 Prokuratury Okręgowej.

2009-01-02 13:14


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze  w sprawie VI Ds. 63/08  skierowaniem do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktu oskarżenia p-ko Marzenie B.

2009-01-02 13:13


Akt oskarżenia w sprawie VI Ds. 77/08 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

2009-01-02 11:35


Akt oskarżenia w sprawie  VI Ds. 107/08 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

2009-01-02 11:21


Akt oskarżenia w sprawie  VI Ds. 74/08 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

2009-01-02 11:10


Akt oskarżenia w sprawie VI Ds. 103/08 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

2009-01-02 10:50


Akt oskarżenia w sprawie V Ds. 112/08 Prokuratury  Okręgowej w Gdańsku.

1 | poprzednia | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | następna | 54

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone