Strona główna

2014-06-12 10:09

Informacje do pobrania:

Ogłoszenie 

1. SIWZ

2. Przedmiar robot - załącznik nr 12

3. Kosztorys ofertowy i tabela elementów w PDF - PR Gdynia - załącznik nr 13

4. Kosztorys ofertowy i tabela elementów w wersji edytowanej - PR Gdynia  - załącznik nr 13a

5. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - załącznik nr 14

6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 15

7. Projekt remontu - załączniki nr 16a, 16b, 16c, 16d, 16e,16f

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone