Strona główna

2015-09-09 13:35
 

Ogłoszenie

1. SIWZ

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys ofertowy

4. Tabela elementów

5. STWiORB

6. Dokumentacja projektowa - projekt przebudowy pomieszczeń

7. Dokumentacja projektowa - projekt przebudowy serwerowni

8. Dokumentacja projektowa - orzeczenie tech. ustawienia szaf pancernych

9. Projekt wymiany oświetlenia cześć 1 z 2

    Projekt wymiany oświetlenia cześć 2 z 2

 

Pytania i odpowiedzi

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone