Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty w sprawie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy z Nowego Miasta w Lubawskiego.


         Funkcjonariuszowi  Policji  Marcinowi  W.  zarzucono popełnienie w okresie od  grudnia 2004 roku do kwietnia 2008 roku pięciu czynów  polegających na przekroczeniu uprawnień  poprzez użycie nieuzasadnionej przemocy fizycznej w stosunku do osób wobec których podejmował czynności w ramach zgłoszonych interwencji związanych z zakłócaniem porządku prawnego ( 2 osoby ) oraz wobec osób zatrzymanych  w związku z podejrzeniem  popełnienia przez nie przestępstwa (  3 osoby). Działaniem swoim spowodował u tych osób  obrażenia   naruszające czynności ciała na czas poniżej  dni 7 -  przestępstwa z art. 231 § 1 kk w zb z art. 157 § 2 kk w zw art. 11 § 2 k zagrożone karą do 3 lat pozbawienia  wolności .

Marcin W. przesłuchany  w charakterze podejrzanego  nie przyznał się do popełnienia  zarzuconych   mu czynów . Odmówił  złożenia  wyjaśnień.

Wobec podejrzanego  prokurator  zastosował środek zapobiegawczy  w postaci   zakazu opuszczania kraju.  


Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=160]