Komunikaty Rzecznika Prasowego
Śledztwo w sprawie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  wszczęła śledztwo  w sprawie  nieprawidłowości  w funkcjonowaniu  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk.   

Postępowanie zostało zainicjowane  zawiadomieniem   Zarządu Operacji Regionalnych CBA w Gdańsku sformułowanym na podstawie  wyników  przeprowadzonej w Akademii kontroli w przedmiocie prawidłowości  udzielania i realizowania wybranych zmówień  publicznych  oraz rozporządzenia mieniem   w latach 2004-2009.

Analiza materiałów kontrolnych wskazuje na uzasadnione  podejrzenie, iż  w okresie objętym kontrolą, wskutek nadużycia posiadanych uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków ciążących na osobach zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi, doszło do  pewnych nieprawidłowości  skutkujących  wyrządzeniem znacznej szkody w majątku uczelni  o wartości  nie mniejszej niż  1.098.910, 30 zł.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=184]