Komunikaty Rzecznika Prasowego
Międzynarodowy Dzień Mediacji.


      W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie 21 październik.

     Organizowane w Polsce od trzech lat obchody  mają na celu upowszechnienie stosowania instytucji mediacji w praktyce  organów ścigania. 

       Instytucja mediacji w postępowaniu  karnym  pojawiła się  wraz z wejściem  w życie ustawy  kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku. Mediacja jest to  dobrowolne   doprowadzenie  do ugody  zadawalającej  strony konfliktu   w drodze  negocjacji. Negocjacje  te prowadzone  są przy  udziale   neutralnej osoby wobec stron i konfliktu.  Takimi osobami są mediatorzy , którzy  wspierają przebieg negocjacji , łagodzą  napięcia    i  pomagają  w wypracowaniu przez strony konfliktu porozumienia.

      Osoby chcące  uzyskać szczegółowych  informacji na temat tej instytucji , w tym omożliwości skorzystania z niej w ramach postępowania przygotowawczego,  mogą  w dniu 21 października  br. zgłosić się  do Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  oraz do Prokuratur  Rejonowych z okręgu gdańskiego. Wyznaczeni prokuratorzy w godzinach od 9.00  do 16. 30 będą udzielali  informacji.

     Na stronie internetowej  Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  www.prokuratura.gda.pl  w zakładce „ przydatne linki „ zamieszczona jest informacja  dotycząca  list  mediatorów.   Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=222]