Komunikaty Rzecznika Prasowego
Przejęcie postępowania Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim


Postępowanie  dotyczy dopuszczenia przez funkcjopnariusza publicznego do psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobami prawnie pozbawionymi wolności , przebywajacymi  na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim .      


Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=239]