Komunikaty Rzecznika Prasowego
Śledztwo w sprawie tzw. niegospodarności w rozporządzeniu środkami publicznymi w postaci dofinansowania ze środków UE


Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Oliwa w Gdańsku nadzoruje śledztwo sygn. 3Ds. 34/11w sprawie, tzw. niegospodarności w rozporządzaniu środkami publicznymi w postaci dofinansowania ze środków UE, określonych projektów realizowanych od stycznia 2009 r. przez podmioty z siedzibą na terenie Trójmiasta.

Śledztwo wszczęto w tej sprawie w dniu 5 maja 2011 r. po otrzymaniu materiałów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Inicjatorem postępowania był Marszałek Województwa Pomorskiego i Agencja Rozwoju Pomorza. W toku rutynowej kontroli systemowej wykorzystania środków przyznanych przez ARP ujawniono nieprawidłowości, o których poinformowano ABW. Nieprawidłowości dotyczą wykorzystania środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego a beneficjenci, których wnioski o dotacje unijne podlegają badaniu w niniejszej sprawie mają siedzibę na terenie Trójmiasta. Według posiadanych obecnie informacji chodzi o dwa podmioty i kwotę około 250.000 zł. Badany jest proces decyzyjny i ewentualna odpowiedzialność osób podejmujących decyzje o przyznaniu tych środków. Postępowanie wszczęto o czyn z art. 296 § 1 kk, zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=273]