Komunikaty Rzecznika Prasowego
20 października 2011 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji.


   Mediacja jest to  dobrowolne   doprowadzenie  do ugodowego,  zadawalającego  obie strony rozwiązania konfliktu   w drodze  negocjacji. Negocjacje  te prowadzone  są przy  udziale   neutralnej osoby wobec stron i konfliktu.  Takimi osobami są mediatorzy , którzy  wspierają przebieg negocjacji , łagodzą  napięcia    i  pomagają  w wypracowaniu przez strony konfliktu porozumienia.

      Osoby zainteresowane  uzyskaniem szczegółowych  informacji na temat tej instytucji , w tym  możliwości skorzystania z niej w ramach postępowania przygotowawczego, zapraszmy  w dniu 20  października  2011 roku   do Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  oraz do wszystkich  Prokuratur  Rejonowych z okręgu gdańskiego. Wyznaczeni prokuratorzy  będą udzielali  informacji - w Prokuraturach Rejonowych w godzinach  od 9.00 do 16.30 , a Prokuraturze Okręgowej   od 8.00 do 15.00.

       Na stronie internetowej  Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  www.prokuratura.gda.pl  w zakładce „ przydatne linki „ zamieszczona jest informacja  dotycząca  list  mediatorów. Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=282]