Komunikaty Rzecznika Prasowego
Komunikat Rzecznika Prasowego


       W związku z wyemitowanym w dniu 14 maja 2012 roku w programie TVN  UWAGA materiałem autorstwa Macieja Kucieli i Daniela Linkiewicza, zatytułowanym  „ Rakotwórcze HCB nad Bałtykiem „ , ukazującym  sposób przechowywania przez gdańską firmę zajmującą się spalaniem  odpadów, materiałów mogących  stanowić  substancje  niebezpieczne, Prokurator Okręgowy  w  Gdańsku  podjął   decyzję o wszczęciu postępowania.              

        Postępowanie prowadzone  w kierunku przestępstwa  z art.  183 § 1 kk  będzie miało na celu  wyjaśnienie,   czy  nie doszło do nieodpowiedniego, wbrew obowiązującym  przepisom,   postępowania  z  substancjami zagrażającymi  osobom  i środowisku.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=313]