Komunikaty Rzecznika Prasowego
Amber Gold


Do 5 września br.  do  Prokuratury  Okręgowej   w Gdańsku   wpłynęło  łącznie   5 287 zawiadomień  od  osób, które podejrzewają, że w  związku z zawarciem umów o lokaty terminowe z firmą Amber Gold sp.  z o.o.   popełniono  na ich szkodę przestępstwo  doprowadzenia  do niekorzystnego rozporządzenia mienie  w łącznej kwocie  273 milionów 974 tysięcy złotych.   


Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=346]