Komunikaty Rzecznika Prasowego
Amber Gold


Do 10  września br.   do  Prokuratury  Okręgowej   w Gdańsku   wpłynęło  łącznie  5 922 zawiadomień  od  osób , które podejrzewają, że w  związku z zawarciem umów o lokaty terminowe z firmą Amber Gold sp.  z o.o.   popełniono  na ich szkodę przestępstwo  doprowadzenia  do niekorzystnego rozporządzenia mienie  w łącznej kwocie  303 milionów 375  tysięcy złotych .  


Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=348]