Komunikaty Rzecznika Prasowego
Amber Gold


Do 2 października  br.   do  Prokuratury  Okręgowej   w Gdańsku   wpłynęły  łącznie 8152 zawiadomienia  od  osób , które podejrzewają, że w  związku z zawarciem umów o lokaty terminowe z firmą Amber Gold sp.  z o.o.   popełniono  na ich szkodę przestępstwo  doprowadzenia  do niekorzystnego rozporządzenia mienie  w łącznej kwocie  przekraczającej 393  miliony złotych.  

Dane te są wstępnymi danymi  i nie należy traktować ich ściśle  zarówno w zakresie faktycznej  ilości  osób pokrzywdzonych,  jak i  wysokości poniesionej  przez  nich szkody.

Dotychczas w sprawie  przesłuchano ponad 3750 świadków, w tym 3610 osób pokrzywdzonych.       Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=361]