Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty w sprawie dotyczącej postępowania z niebezpiecznymi odpadami


    Zarzuty dotyczą sposobu magazynowania na terenie spółki  przywiezionych z Ukrainy w 2011 roku odpadów niebezpiecznych w postaci pestycydów oraz skażonej pestycydami  ziemi w ilości 22 tysięcy ton oraz decyzji zezwalającej  na magazynowanie tych odpadów. 

       Postanowienie o przedstawieniu  zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk w zw z art. 183 § 3 kk sporządzono wobec Anny G. - Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Pomorskiego, natomiast  popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 kk wobec Krzysztofa P. prezesa spółki Port-Service. Czynności z udziałem  podejrzanych zostały zaplanowane na 4 lutego 2013 roku. Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są  karą do 5 lat pozbawienia wolności.

        Postępowanie w tej sprawie zainicjowane zostało materiałem prasowym, jak ukazał się 14 maja 2012 roku w programie TVN Uwaga, przedstawiającym  sposób przechowywania przez gdańską spółkę odpadów  mogących stanowić substancje niebezpieczne.

         W ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego wyjaśniane są  równieąż  kwestie dotyczące:

- udzielenia spółce Port-Service  zezwolenia na przywóz  do Polski  odpadów niebezpiecznych  mimo zakazu  wynikającego  z dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 roku w sprawie środków  ochronnych przed wprowadzeniem  do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla  roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem we Wspólnocie,

- składowania odpadów niebezpiecznych na terenie żwirowni w Ełganowie,

-  unieszkodliwienia odpadów - ziemi z budowy Europejskiego Centrum Solidarności  w Gdańsku.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=376]