Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u obywatelki Szwecji.


          Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  przedstawiła zarzuty w sprawie  spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  u obywatelki Szwecji. Zarzutami zostały objęte trzy osoby. 

          Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest od listopada 2010 roku i zostało zainicjowane  zawiadomieniem Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika  w Gdańsku, w którym w  dniu 2 sierpnia 2010 roku pokrzywdzona poddała się  zabiegowi operacyjnemu z zakresu chirurgii plastycznej. 

        Biegli sporządzający na zlecenie prokuratury opinię  stwierdzili u pokrzywdzonej  ciężkie uszkodzenie mózgu  stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu i jednocześnie ciężką chorobę nieuleczalną powodującą, że pozostaje ona w stanie wegetatywnym. Choroba jest następstwem przedłużającego się niedotlenienia będącego wynikiem chwilowego zatrzymania krążenia.

         W oparciu o zebrany w sprawie materiał  dowodowy, w szczególności opinię sądowo-lekarską sporządzona przez zespół biegłych, dwóm  pielęgniarkom  pełniącym w dniu 2 siepania 2010 roku dyżur na Oddziale  Chirurgii Naczyń Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku zarzucono nieumyślne spowodowanie u pacjentki  ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  poprzez niewłaściwą opiekę nad nią w okresie bezpośrednim po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym, w szczególności poprzez zaniechanie ciągłej bezpośredniej obserwacji i ciągłego monitorowania jej parametrów życiowych, w następstwie czego spowodowały  opóźnienie w rozpoznaniu pogarszającego się stanu pacjentki, a także poprzez zaniechanie bezzwłocznego wdrożenia skutecznej  wentylacji chorej i powiadomienia lekarza o pogarszającym się stanie zdrowia pacjentki, tj. popełnienia przestępstwa z art. 156 § 2 kk. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Podejrzane nie przyznały się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

         Zarzut nieumyślnego narażenia  pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 kk przedstawiono lekarzowi specjaliście z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, znieczulającemu pokrzywdzoną w trakcie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego.  Podejrzanej zarzucono nie zachowanie w stosunku do pacjentki wymaganych w tych okolicznościach ostrożności - nie przewidziała  możliwości skumulowania się  niepożądanych działań leków zastosowanych w trakcie znieczulenia i  w  krótkim czasie po jego zakończeniu oraz przekazała  pacjentkę  w miejsce  nie gwarantując właściwego nadzoru pooperacyjnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej przestępstwa. Przestępstwo to  zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolnoości albo pozbawienia wolności do roku.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=385]