Komunikaty Rzecznika Prasowego
Umorzenie postępowania w sprawie fałszywego oskarżenia księdza Mirosława B.


        Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie  dotyczącej  fałszywego  oskarżenia księdza Mirosława B.  o czyny przez niego nie popełnione.

          Prowadzone od czerwca 2012 roku w tej sprawie śledztwo zostało zainicjowane  zawiadomieniem złożonym w prokuraturze przez pełnomocnik  pokrzywdzonego. Według  pokrzywdzonego,  przeprowadzone wobec niego w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie  postępowanie  o czyny z art. 197 § 1 kk i 208 kk oraz skazujący go za nie wyrok Sądu  Rejonowego   w Wejherowie,   były  oparte   na  fałszywym  oskarżeniu go,  fałszywych  zeznaniach oraz zatajeniu dowodów jego niewinności. Dowodem na to miały być przedłożone przez niego dyktafony z nagraniami rozmów. Nagrań   dokonał  jego siostrzeniec i miały zawierać rozmowy  z pokrzywdzoną ze  sprawy wejherowskiej. W trakcie tych  rozmów  miała ona potwierdzić, że  czyny za które ksiądz został  skazany nie miały miejsca oraz  wskazać  inicjatora  fałszywego oskarżenia księdza.

          Postępowanie zostało  zakończone  w 3 kwietnia  2013 roku decyzją  o umorzeniu. Zebrany w sprawie materia dowodowy  nie potwierdził aby  postępowanie karne , które zakończyło się wyrokiem skazującym  było oparte na fałszywym oskarżeniu  oraz aby w tym postępowaniu pokrzywdzona i  świadkowie  złożyli  fałszywe zeznania. Biegł, który badał zapisy nagrań znajdujących się na dowodowych dyktafonach oraz sporządził ekspertyzę  fonoskopijną, zakwestionował  autentyczność  nagrań, wskazując  na ślady manipulacji. Dokonał identyfikacji zarejestrowanych na dowodowych nagraniach dwóch głosów męskich. Byli to siostrzeniec księdza oraz  kolega siostrzeńca. Biegły nie potwierdził natomiast, aby zarejestrowany  na nagraniach głos damski należał do pokrzywdzonej dziewczyny ze  sprawy  wejherowskiej. Powyższe ustalenia biegłego potwierdzone zostały również   innymi  dowodami. 

         W ramach odrębnego postępowania przygotowawczego Sebastianowi Ż.  przedstawiono zarzut tworzenia  w okresie od 10 marca 2012 roku do 17 kwietnia 2012 roku fałszywych dowodów  w postaci nagrań, z których miało wynikać, że Mirosław B. został fałszywie oskarżony na skutek  podstępnych  zabiegów podejmowanych przez określone osoby, tj.  popełnienie przestępstwa z art. 235  kk w zw z art. 12 kk. Podejrzanym  nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, złożył natomiast obszerne wyjaśnienia.  Dariuszowi D.  przedstawiono  zarzut  udzielenia  pomocy  Sebastianowi Ż. do tworzenia fałszywych dowodów, tj. popełnienie  przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw z art. 235 kk. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego  mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. 

           Obu podejrzanym grozi  kara do 3 lat pozbawienia  wolności.  Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=386]