Komunikaty Rzecznika Prasowego
Przekazanie sprawy nieumyślnego spowodowania śmierci Pawła T. do innej jednostki prokuratury.


        Zarządzeniem z 8 sierpnia 2013 r. Prokurator Okręgowy w Gdańsku wyznaczył Prokuraturę Rejonową w Kartuzach do kontynuowania postępowania w sprawie dotyczącej zgonu Pawła T.

        Jest to standardowa procedura w sprawach, w których wyjaśniane są  zarzuty formułowane wobec funkcjonariuszy Policji uregulowana obowiązującymi wytycznymi byłego Prokuratora Krajowego.

       Przed przekazaniem akt Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz  w Gdańsku  zobowiązana była do wykonania niezbędnych  w tej sprawie czynności.

        Aktualnie akta sprawy zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=398]