Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty za zniszczenia w środowisku przyrodniczym na Półwyspie Helskim.


     Zarzuty usłyszało pięć osób prowadzącym w latach 2004 – 2012  kempingi  na Półwyspie Helskim.

      Osoby te bez wymaganego zezwolenia, na dzierżawionych terenach objętych ochroną ze względów przyrodniczych i krajobrazowych, prowadziły bez wymaganego pozwolenia  roboty  budowlane. W ich wyniku nastąpiło powiększenie obszarów plaż przyległych do kempingów.  Prace te spowodowały zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.  

       Podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 181 § 1 k.k. w zb.  z art. 188 k.k. w zb. z art. 90 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.  Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=428]