Komunikaty Rzecznika Prasowego
Umorzenie w sprawie dotyczącej działań Policji w związku z wydarzeniami na Plaży Miejskiej w Gdyni w dniu 18.08.2013r.


       W toku postępowania nie stwierdzono aby funkcjonariusze KMP w Gdyni, podejmując z opóźnieniem interwencję w związku z wydarzeniami  na plaży, celowo niedopełniali swoich obowiązków służbowych, mając przy tym świadomość, że  działają w ten sposób  na szkodę interesu  publicznego lub prywatnego.

       Ustalono natomiast, że doszło do szeregu uchybień po stronie funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za przygotowanie, przebieg i zabezpieczenie  meczu, w tym w zakresie rozpoznania zagrożenia , opracowania planu działania, rejestracji zgłaszanych oraz przepływu informacji zdarzeń, braku wnikliwej oceny  funkcjonariuszy operacyjnych sytuacji na plaż.  

       Istotnym uchybieniem był brak jasnego określenia obowiązków służby dyżurnej i funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku dowódcy akcji, dotyczących dokumentowania zgłoszeń o zakłóceniach porządku publicznego w rejonie plaży. Konsekwencja tego był brak  rejestracji zgłoszeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia.  

        Brak rejestracji zgłoszeń oraz brak informacji od funkcjonariuszy operacyjnych doprowadził do błędnego przekonania, że na plaży nic niepokojącego się nie działo. Skutkowało to opóźnieniem podjęcia  interwencji.

         Stwierdzone uchybienia można ocenić jako nieumyślne niedopełnienie obowiązków.

     Samo nieumyślne naruszenie obowiązków nie skutkuje odpowiedzialnością karną. Niezbędnym jest aby  jego następstwem  naruszenia było wyrządzenie istotnej szkody. Nie stwierdzono natomiast aby następstwem nieumyślnego naruszenia obowiązków przez funkcjonariuszy było wyrządzenie  istotnej  szkody. Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=430]