Komunikaty Rzecznika Prasowego
Odpowiedź na krytykę


       W artykule prasowym pt. „Ojca zabiła pożyczka” autorstwa Małgorzaty Oberlan, zamieszczonym w  dniu 2 czerwca 2014 r.  w  gazecie  Nowości  – Dziennik Toruński zamieszczono  informację, mogącą skutkować negatywną oceną społeczną  działań prokuratury.            

        7 października 2013 r. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęła korespondencja mailowa od Pani Kamili Grodzickiej, której wypowiedź została  zacytowana  w artykule. Poinformowała, że jest córką  poszkodowanego przez firmę PKF Skarbiec, który odebrał sobie z tego powodu życie. Krótko przedstawiła okoliczności związane z podpisaniem przez ojca umowy przedwstępnej i poprosiła o wskazanie, jakie działania może podjąć, aby dołączyć do grona osób  pokrzywdzonych.  Pismo to, poza imieniem i nazwiskiem kobiety oraz jej adresem mailowym, nie  zawierało żadnych innych danych, w tym  imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania ojca, jak również wskazania biura, w którym została podpisana  umowa przedwstępna.

        Prokurator nadzorujący postępowanie w przesłanym na adres mailowy piśmie z 11 października  2013 r., udzielił informacji, zarówno o tym czego dotyczy postępowanie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz  jakie czynności należy podjąć, aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie.

        Na pismo to, pomimo zawartej w nim prośby, kobieta nie odpowiedziała.

         Z uwagi na brak bliższych danych dotyczących osoby, która była stroną umowy,  nie  było możliwym  podjęcie innych czynności.

        Zacytowana w artykule wypowiedź  kobiety  jest niezgodna z prawdą.     Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=447]