Komunikaty Rzecznika Prasowego
Akt oskarżenia w sprawie VI Ds. 33/08 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku .


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie VI Ds. 33/08  skierowaniem do Sądu Rejonowego  -Północ w Gdańsku aktu oskarżenia p-ko Tomaszowi C. , któremu zarzucono udzielenie w okresie od listopada 2004 roku do lutego 2005 roku innej osobie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, stanowiącej co najmniej 60 porcji konsumpcyjnych, tj.  popełnienie przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 64 § 1 kk  ( powrót do przestępstwa ) w zw z art. 12 kk. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.


Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=46]