Komunikaty Rzecznika Prasowego
Odpowiedź na krytykę prasową


     W  wyemitowanym 5 maja 2015r.  programie informacyjnym „Wydarzenia” Telewizji POLSAT w sposób krytyczny odniesiono się do decyzji Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku o umorzeniu postępowania przeciwko Karolowi O.

       W toku postępowania Karolowi O. przedstawiono  zarzut   znieważenia w dniu 18  czerwca 2014 r. w Gdańsku funkcjonariuszy Policji oraz użycie wobec nich przemocy w celu zmuszenie ich do  odstąpienia od czynności. Decyzja o umorzeniu zostawała podjęta w związku z treścią opinii sądowo-psychiatrycznej, z której wynikało, że w chwili zdarzenia podejrzany miał całkowicie zniesioną  poczytalność.               

       Prokurator Rejonowy Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku  zapoznał się z aktami sprawy i dostrzegł potrzebę uzupełnienia postępowania. Podzielił w tym zakresie zaprezentowane w zażaleniu stanowisko pełnomocnika pokrzywdzonych. W szczególności dostrzegł potrzebę wyśnienia w sposób nie budzący dla nikogo okoliczności, czy podejrzany zażywając środki odurzające mógł przewidzieć ich wpływ na swoje zachowanie.  8 maja 2015 roku wydano  decyzję o0 uwzględnieniu zażalenia i kontynuowaniu postępowania.

       Aktualnie postępowanie to  jest w toku.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=508]