Komunikaty Rzecznika Prasowego
Opinia w sprawie Mariusza L.


       Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku otrzymała nową opinię sądowo – psychiatryczną w sprawie przeciwko Mariuszowi  L. podejrzanemu o dokonanie zabójstwa  swojej 5  letniej córki Mileny.

     Po przeprowadzonym  badaniu  oraz po zapoznaniu się z aktami sprawy biegli orzekli, że podejrzany w chwili czynu  był niepoczytalny -  nie miał możliwości rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie biegli stwierdzili, że  z uwagi na obecny  stan zdrowia psychicznego wymaga leczenia w warunkach zamkniętych. Zachodzą warunki do zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie leczenia psychiatrycznego.

       Obecnej prokurator analizuje zebrane w sprawie dowody pod kątem podjęcia decyzji merytorycznej kończącej postępowanie przygotowawcze. Decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie.


Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=542]