Komunikaty Rzecznika Prasowego
Tymczasowy areszt wobec podejrzanego o dokonanie oszustwa tzw. metodą na policjanta.


 

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku nadzoruje postępowanie, w toku którego ujęto sprawcę przestępstwa oszustwa popełnionego tzw. metodą na policjanta. Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło już następnego dnia po dokonanym przestępstwie.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy podejrzanemu zarzucono doprowadzenie osoby pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd, co do rzekomo prowadzonego postępowania karnego oraz co do swojej tożsamości, poprzez podanie się za funkcjonariusza policji, przeprowadzającego prowokację policyjną i posłużenie się podrobioną legitymacją policyjną, tj. popełnienie przestępstwa z art. 286§1k.k. w zb. z art. 270§1k.k. w zw. z art. 11§2k.k. 

Na wniosek Prokuratury, Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Aktualnie realizowane są dalsze czynności i weryfikowane okoliczności sprawy   Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=575]