Komunikaty Rzecznika Prasowego
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejmuje do dalszego prowadzenia postępowania dotyczące oszustw mieszkaniowych.


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po wykonaniu niezbędnych czynności, podjęła decyzję o przejęciu do dalszego prowadzenia śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, a dotyczącego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu pokrzywdzonych - pożyczkobiorców, poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umów pożyczek oraz umów przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie. Uwzględniono bowiem skalę przestępczego procederu, stopień jego zorganizowania, a także konieczność kompleksowej i łącznej analizy szeregu przestępczych zachowań oraz powiązań osobowych.  

 

Śledztwo objęło 8 postępowań z l.2015-2016, uprzednio rejestrowanych odrębnie w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, do którego dołączono również postępowanie z Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku.

Jednocześnie monitorowane są inne postępowania, w tym umorzone, prowadzone w przedmiocie dotyczącym zawierania umów pożyczek, niekorzystnych dla pożyczkobiorców, a zabezpieczonych lokalami mieszkalnymi, w których mogą występować te same osoby, pozycjonowane jako pożyczkodawcy, czy też osoby z nimi powiązane.   

Zależnie od wyników analizy tychże nie jest wykluczone ich łączne rozpoznanie.

 Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=582]