Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty dla sprawcy zabójstwa 86 letniej kobiety z Gdańska.


W wyniku skoordynowanej pracy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, podczas której sprawie i efektywnie przeprowadzono czynności na miejscu zdarzenia, a także podjęto niezbędne czynności w krótkim czasie po ujawnieniu zwłok 86 letniej kobiety, doprowadzono do ustalenia i zatrzymania sprawcy, w trudnej i skomplikowanej wykrywczo sprawie.

 

Prokurator, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawił 25 letniemu mężczyźnie zarzut dokonania zbrodni zabójstwa w związku z rozbojem, tj. czynu z art. 148§2 pkt 2 k.k.

Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. 

Po odebraniu od podejrzanego wyjaśnień, prokuratura skierowała wniosek o zastosowanie wobec w/w środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do stanowiska prokuratury i zastosował wobec podejrzanego, jak ustalono uprzednio karanego za przestępstwa przeciwko mieniu, areszt na wnioskowany okres trzech miesięcy.  

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz    

 

        Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=583]