Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty dla sprawcy podpalenia samochodów w Juracie.


W okresie od 26-27 czerwca 2016r. w Juracie doszło do podpalenia kilku samochodów, a w efekcie zrealizowanych przez Komisariat Policji w Juracie czynności wykrywczych ustalono, że sprawcą był 19-letni obywatel Niemiec.

 

Prokuratura Rejonowa w Pucku, analizując poczynione w sprawie ustalenia, zarzuciła w/wymienionemu dokonanie przestępstw z art. 288§1k.k. oraz art. 288§1 k.k. w zw. z art. 294§1k.k., polegających na zniszczeniu poprzez podpalenie, mienia w postaci trzech samochodów, w tym jednego o znacznej wartości.

W dniu 29.06.2016r. Prokurator Rejonowy w Pucku złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 2 miesięcy. Sąd przychylił się do stanowiska Prokuratury i zastosował wobec w/wymienionego wnioskowany środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym.

Podejrzanemu z uwagi na dopuszczenie się przestępstwa z art. 288§1k.k. w stosunku do mienia znacznej wartości, grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. 

  

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz   

  Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=597]