Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zatrzymanie podejrzanego o posiadanie broni oraz kierowanie gróźb.


W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Oliwa w Gdańsku śledztwa, zatrzymano Roberta M., któremu przedstawiono zarzut tego, że posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną oraz amunicję, tj. czynu z art. 263§2 k.k., a nadto zarzut kierowania groźby karalnej, wzbudzającej u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia, tj. czynu z art. 190§1 k.k.

Broń oraz amunicja zabezpieczone zostały w wyniku dokonanego przeszukania samochodu podejrzanego.

Prokuratura, po przesłuchaniu podejrzanego, podjęła decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji wraz z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Za przestępstwo z art. 263§2 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, natomiast przestępstwa z art. 190§1 k.k. zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.   

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=600]