Komunikaty Rzecznika Prasowego
Areszt dla podejrzanego o popełnienie przestępstwa zgwałcenia małoletniej.


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, podjęła decyzję o przedstawieniu 21 letniemu mężczyźnie, narodowości ukraińskiej, zarzutu popełnienia przestępstwa doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego wykorzystując jej bezradność oraz stosując przemoc, tj. czynu z art. 198 k.k. w zb. z art. 197§1k.k. w zw. z art.11§2k.k.

 

Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, jednakże nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, do zaistnienia, którego doszło w dniu 2 lipca 2016r.  

Prokuratura uznając, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania niezbędne jest zastosowanie wobec podejrzanego, jako środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania, skierowała stosowny wniosek do Sądu. 

Sąd przychylając się do wniosku prokuratury, zastosował w stosunku do podejrzanego areszt na okres trzech miesięcy.

W toku śledztwa realizowane są dalsze czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy.  

Przestępstwo zgwałcenia, określone w art.197§1k.k., zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12, natomiast czyn z art. 198k.k – karą pozbawienia wolności do lat 8.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz   Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=601]