Komunikaty Rzecznika Prasowego
Kolejne zarzuty dla Krystiana W.


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, analizując zgromadzony w toku prowadzonego śledztwa materiał dowodowy, podjęła decyzję o uzupełnieniu przedstawionych dotychczas Krystianowi W. zarzutów. Dlatego też w dniu 15.07.2016r. Prokuratura zarzuciła podejrzanemu dodatkowe trzy czyny, polegające na doprowadzeniu dwóch małoletnich osób pokrzywdzonych, w tym jednej poniżej 15 roku życia, do obcowania płciowego, a także usiłowania doprowadzenia kolejnej małoletniej osoby pokrzywdzonej do obcowania płciowego.

 

Zdarzenia objęte zarzutami, stanowiące przestępstwa z art.200§1k.k. oraz art.199§1,2,3 k.k., obejmują lata 2011-2014.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.  

Przestępstwo z art. 200§1k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12, natomiast występek z art. 199§1,2,3k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Wobec podejrzanego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=606]