Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty w tzw. sprawie mieszkaniowej.


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w nadzorowanym śledztwie, oceniając dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu Łukaszowi M. pięciu zarzutów popełnienia przestępstw z art. 304 k.k. Zdarzenia objęte zarzutami, które miały miejsce w okresie od 2011r. do 2014r., polegały na wyzyskaniu przez podejrzanego przymusowego położenia pokrzywdzonych i w zamian za m.in. udzielenie pożyczek, doprowadzeniu do zawarcia umów przeniesienia własności nieruchomości, nakładających obowiązek świadczenia niewspółmiernie wyższego (niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym).    

 

Jednocześnie podejrzanemu przedstawiono zarzut doprowadzenia w styczniu 2016r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kolejnej osoby pokrzywdzonej, poprzez zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości, po uprzednim wprowadzeniu pokrzywdzonej w błąd co do treści umowy.           

Mieszkania przedstawiały wartość – jak wynika z treści aktów notarialnych –  od 110 do 150 tys. zł., jedno było wartości ponad 250tys.zł. Natomiast pożyczki były w wysokości 10-30tys.zł.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Sprawa jest w toku, trwają dalsze ustalenia, analizowane są kolejne zdarzenia dotyczące zawierania kwestionowanych umów. 

Przestępstwo z art. 304 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast czyn z art. 286§1 k.k. – karą pozbawiania wolności do lat 8. 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury  Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=613]